Nové autá pre Dobrovoľné hasičské zbory v okrese Veľký Krtíš

SONY DSC

Dobrovoľní hasiči majú nezmeniteľnú úlohu v živote obcí a miest už viac ako 150 rokov.  V polovici 19.st. sa začali aj v našom regióne formovať prvé spolky. Po druhej sv. vojne už boli skoro v každej obci Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Aj v súčasnej dobe sú dobrovoľní hasiči v mnohých obciach súčasťou kultúrneho a spoločenského života. Okrem základnej funkcie – ochrany majetku a životov, výchovy a príprave obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, sú často spoluorganizátormi rôznych športovo-spoločenských podujatí v okrese. Pri plnení základných povinností okrem pravidelného výcviku a tréningu, im pomáha aj kvalitná technika. Tej, žeial, nie je dostatok. Aj preto DHZ na Slovensku s radosťou uvítali, že im Ministerstvo vnútra SR v tomto roku venuje novú hasičskú techniku. Celkovo by malo ísť o 550 nových vozidiel Iveco Daily, 300 repasovaných cisterien na podvozku vozidla Tatra a 900 protipovodňových vozíkov. Medzi tými štastnými DHZ, ktoré novú techniku dostali v našom okrese boli i štyri obce. Slávnostne si kľúče od nových vozidiel od ministra vnútra Roberta Kaliňáka v piatok 16.10.2015 prevzali velitelia DHZ v Čelovciach, Príbelciach, Záhorciach a Závade. V Príbelciach sa mohli tešiť z novej tatrovky a v ostatných troch obciach dostali Iveco Daily.
Program odovzdávania prebiehal nasledovne v každej obci: pred nastúpených hasičov, predstaviteľov obce a vzácnych hostí priviezol darované vozidlo osobne R. Kaliňák. Hlásenie mu podal veliteľ DHZ v obci a slova sa potom ujal starosta obce. Počas celého podujatia sprevádzali ministra vnútra podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana Laššáková, prezident Hasičského a záchranného zboru v SR, generál JUDr. Alexander Nejedlý, zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici pplk. Ing. Dušan Hancko, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši pplk. Ing. Radoslav Bukov, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horvát, riaditeľ Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo V.Krtíš Ján Brloš ako aj členovia Jozef Mihálik, A.Galčíková a Pavel Mišt.  Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdanie kľúčov ministra R.Kaliňáka od novej hasičskej techniky veliteľom jednotlivých DHZ a spoločne so starostami pokrstili nové autá „ručným hasiacim prístrojom značky Hubert“.

Prideľovanie hasičskej techniky pre DHZ sa realizuje v rámci projektu, ktorý bol predovšetkým podložený zákonom o Dobrovoľnej požiarnej ochrane, nazývaný Systém rozmiestnenia síl a prostriedkov na Slovensku. DHZ v rámci neho boli rozdelené do troch skupín A, B, C na ktoré majú pravidelné ročné príspevky z rozpočtu MV SR vo výške 700, 2000 a 3000 Eur na každý rok. K tomu sa DHZ prideluje i technika, nakoľko obce majú malú šancu kúpiť si novú techniku zo svojho rozpočtu. „Verím, že nová technika bude dobrovoľným hasičom dlho a dobre slúžiť“ povedal na záver R. Kaliňák.

 

 

Anita Galčíková

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo V.Krtíši

Predsedkyňa komisie mládeže

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X