Home / AKTUALITY / Prehľad požiarovosti na Slovensku v mesiaci február

Prehľad požiarovosti na Slovensku v mesiaci február

Za mesiac február 2019 vzniklo na území Slovenskej republiky 808 požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 2 334 445 €. Pri týchto požiaroch boli štyri osoby usmrtené a 21 osôb utrpelo zranenia rôzneho charakteru. Usmrtené osoby boli vo vekovej kategórii nad 60 rokov. Najviac zranených (15) evidujeme vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka počet požiarov stúpol o 51,3 %, avšak priame škody sa znížili o 19,86 %.

Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického kraja (184), naopak najnižší počet požiarov vykazuje Trenčiansky kraj (58 požiarov). Najvyššie priame škody na majetku boli vyčíslené v Bratislavskom kraji (804 520 €) a najnižšie škody spôsobené požiarmi boli zaznamenané v Žilinskom kraji (74 060 €).
Vo februári 2019 najčastejšie horelo vo štvrtok (153 požiarov) a najmenej v piatok (94 požiarov). Najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 17. do 18. hodiny (79 požiarov).

Vzhľadom na jednotlivé sledované odvetvia ekonomických činností vo februári 2019 požiarovosť na Slovensku najviac ovplyvnilo bytové hospodárstvo, kde vzniklo 199 požiarov, pričom škody dosiahli 510 400 €, dve osoby boli usmrtené a osem ľudí utrpelo zranenia rôzneho druhu. Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov v tomto odvetví (o 30 prípadov), ako aj k poklesu škôd spôsobených požiarmi o 288 060 €. Taktiež klesol počet zranených o dve osoby a usmrtených o šesť osôb. V rodinných domoch vzniklo 148 požiarov so škodou 327 990 €, jedna osoba bola usmrtená a šesť bolo zranených. V bytových domoch bolo zaevidovaných 25 požiarov so škodou 45 460 € a pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a dve zranené. Väčšina požiarov v rodinných domoch vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí (51,4 %), v bytových domoch boli požiare najčastejšie spôsobené nesprávnou, resp. nedbanlivostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení (20 %).
Pri nakladaní s odpadom vzniklo 138 požiarov, následkom ktorých vznikli škody vo výške 33 315 €. Tu došlo oproti predchádzajúcemu roku k nárastu počtu požiarov o 56 prípadov, čím vzrástla aj výška škôd o 17 680 €.

V odvetví cestnej dopravy evidujeme 60 požiarov a škody nimi spôsobené predstavujú 218 560 €, žiadna osoba nebola usmrtená, no dve boli zranené. V porovnaní s vlaňajším rokom došlo k nárastu počtu požiarov o 10 prípadov, avšak priame škody spôsobené týmito požiarmi klesli o 61 620 €. Osobné a dodávkové automobily horeli v 44 prípadoch, pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov boli prevádzkovo-technické poruchy (28 požiarov), z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku elektrického skratu (9). V 10 prípadoch sa jednalo o úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare zapríčinené nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb (400 prípadov), čo predstavuje takmer polovicu zo všetkých vzniknutých požiarov. Tieto požiare spôsobili najvyššie škody, a to v sume 515 770 €, a zároveň najviac ovplyvnili celkový počet usmrtených a zranených osôb, nakoľko v ich dôsledku prišli o život dvaja ľudia a 9 osôb bolo zranených. Oproti minulému roku nastal v tejto oblasti výrazný nárast v počte požiarov (o 192 prípadov), no škody klesli o 492 910 €. Najviac požiarov z tejto skupiny príčin vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (175), no najvyššiu škodu spôsobila činnosť pri zváraní a rezaní (191 620 €). Poruchy, resp. nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov zapríčinili vznik 103 požiarov a boli nimi spôsobené škody vo výške 271 600 €, dve osoby boli zranené. Následkom prevádzkovo-technických porúch vzniklo 93 požiarov so škodou 313 540 €. V mesiaci február 2019 bolo úmyselne založených 87 požiarov, výška škôd dosiahla 177 405 € a päť osôb sa zranilo.

Foto: ilustračné HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Hasiči spomínali na svojich kolegov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského …

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE
X