Prehľad požiarovosti v mesiaci apríl 2016

V mesiaci apríl 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 946 požiarov. Pri týchto požiaroch boli 3 osoby usmrtené a 18 osôb utrpelo zranenia rôzneho druhu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet požiarov poklesol o 35,6 %.
Najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického (182) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (65).
V apríli 2016 najčastejšie horelo v sobotu (186 požiarov) a najmenej v pondelok (116 požiarov). Najviac požiarov (76) bolo zaevidovaných v časovom intervale od 14 do 15 hodiny.
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností bol v apríli najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný pri nakladaní s odpadom (164 požiarov) a v bytovom hospodárstve (143 požiarov). V oboch prípadoch ide o výrazný pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka – v počte požiarov (pri nakladaní s odpadom o 22 %, v bytovom hospodárstve o 32 %).
Pri požiaroch v bytovom hospodárstve bola usmrtená jedna osoba a 11 bolo zranených. Najviac požiarov vzniklo v rodinných domoch (83), v bytových domoch bolo zaznamenaných 37 požiarov.
V odvetví cestnej dopravy vzniklo 89 požiarov, pričom najviac horeli osobné a dodávkové automobily (69 požiarov). Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (17 prípadov, t. j. 24,6 % z celkového počtu požiarov osobných áut).
V rezorte poľnohospodárstva bolo zaznamenaných 104 požiarov, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o 61 prípadov.
Celkovú bilanciu požiarovosti za mesiac apríl 2016 ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. Išlo o 231 takýchto požiarov, čo je pokles o 54,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Druhou najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, v dôsledku ktorej vzniklo 123 požiarov (o 68 požiarov menej ako vlani).

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

XIV. Celoštátne kolo hry Plameň 2022

XIV. Celoštátne kolo hry Plameň 2022 Komentáre comments

X