Prehľad požiarovosti v mesiaci február 2016

V mesiaci február 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 491 požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda na majetku za 1 463 505 €. Pri týchto požiaroch boli 2 osoby usmrtené a 14 osôb utrpelo zranenia rôzneho charakteru. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k poklesu počtu požiarov o 18 prípadov, priame škody sú však nižšie až o 8 128 605 €. Tento výrazný rozdiel bol spôsobený dvomi požiarmi z februára minulého roka s veľmi vysokými škodami (požiar areálu spaľovne odpadov v obci Kokšov-Bakša so škodou 7 000 000 € a požiar priemyselného areálu v Dubnici nad Váhom – okres Ilava so škodou 1 300 000 €).
Najvyššia škoda spôsobená požiarom vo februári tohto roka bola vyčíslená na 300 000 €. Išlo o požiar rekreačnej chaty Lux v Oraviciach, okres Tvrdošín, ktorý vznikol 14. februára 2016. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom kraji (85) a najmenej požiarov v Nitrianskom kraji (42). Najvyššie škody boli zaznamenané pri požiaroch v Žilinskom kraji (446 570 €) a najnižšie v Banskobystrickom kraji (48 910 €).
Z hľadiska odvetví ekonomických činností bol najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný v bytovom hospodárstve (172), čo predstavuje 35 % z celkového počtu požiarov. Priama škoda bola vyčíslená na 388 205 €. Následkom týchto požiarov boli dve osoby usmrtené (čo predstavuje zároveň celkový počet usmrtených osôb v tomto mesiaci) a 10 zranených (71 % zo všetkých zranených osôb). Bilanciu požiarovosti v bytovom hospodárstve ovplyvnili najmä požiare rodinných domov, kde vzniklo 112 požiarov a škoda presiahla 260 tis. €.
Pri nakladaní s odpadom vzniklo 71 požiarov (o 28 požiarov menej ako vlani) so škodou 5 990 €.
V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 79 požiarov, čo je o 22 prípadov viac ako vlani. Škoda pri týchto požiaroch dosiahla výšku 222 500 €, jedna osoba bola zranená.
Požiare s najvyššími škodami v tomto mesiaci vznikli v odvetví ubytovacích služieb (požiar rekreačnej chaty Lux v Oraviciach) a výroby výrobkov z gumy a plastov (požiar v Púchove so škodou 287 000 €).
Zo štatistických údajov vyplýva, že najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (188 prípadov – o 29 menej ako vlani) s priamou škodu za 258 000 €, dve osoby boli usmrtené a jedenásť zranených. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom (38), fajčenia (24), vypaľovania trávy a suchých porastov (22) a pri spaľovaní odpadu a odpadkov (21). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 111 požiarov s celkovou škodou 235 315 €, pričom počet požiarov bol o 30 vyšší ako v rovnakom období minulého roka. V dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov vzniklo naopak o 30 požiarov menej ako vlani, t.j. 74 požiarov so škodou 27 260 €, z toho najviac (57) bolo zapríčinených vyhorením sadzí. Úmyselne bolo v tomto mesiaci založených 58 požiarov.
Najčastejšie horelo v pondelok (83 požiarov) a najmenej vo štvrtok (54 požiarov).
Z hľadiska času vzniku najviac požiarov (40) bolo zaevidovaných v časovom intervale od 17. do 18. hodiny.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X