Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 22. týždni

V pondelok 30. mája 2016 boli slovenskí hasiči vyslaní k 78 udalostiam. Vzniklo 24 požiarov, hasiči zasahovali pri 32 technických zásahoch, 20 dopravných nehodách a 2 ekologických zásahoch. K najväčšiemu počtu technických zásahov boli vyslaní hasiči v Banskobystrickom kraji (12), najviac požiarov zaznamenali v Trnavskom kraji (6). Pondelok najviac potrápil Banskobystrických hasičov, ktorí museli zasahovať pri 15 udalostiach, v Košickom kraji zasahovali hasiči len pri 2 výjazdoch.
Posledný májový deň zasahovali hasiči pri takom istom počte udalostí ako deň predtým. Horelo 29 – krát, pomoc hasičov si vyžadovalo 30 technických zásahov, 16 dopravných nehôd a 3 ekologické výjazdy. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (7), 2 – krát zasahovali hasiči v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V utorok zasahovali najčastejšie hasiči v Prešovskom kraji (15 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (5 – krát).
Prvý júnový deň potrápil hasičov 99 zásahmi. Vzniklo 19 požiarov, až 49 technických udalostí, 29 dopravných nehôd a 2 ekologické udalosti. V Žilinskom kraji pomáhali hasiči pri technických zásahoch 13 – krát, v Trnavskom kraji 6 – krát. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (4), 1 požiar vznikol v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Najviac – 18 – krát museli zasahovať hasiči v Košickom kraji, najmenej zasahovali hasiči v okolí Trnavy (7 – krát).
2. júna 2016 sa na Slovensku stalo 82 udalostí, z toho vzniklo 23 požiarov, 32 technických udalostí, 23 dopravných nehôd a 4 ekologické udalosti. V Bratislavskom kraji bolo zaznamenaných až 9 požiarov, v Žilinskom kraji nehorelo ani raz. Pri technických udalostiach zasahovali najčastejšie hasiči v Prešovskom kraji (13 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (1 – krát). Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji, ktorí zasahovali až 18 – krát. 4 výjazdy boli zaznamenané v Trenčianskom kraji.
Posledný pracovný deň boli hasiči vyslaní k 76 udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 10 – krát, pri technických zásahoch 31 – krát, pri dopravných nehodách 35 – krát, pri ekologických udalostiach nezasahovali. K najväčšiemu počtu zásahov boli vyslaní hasiči v Banskobystrickom kraji (16), najmenej zasahovali v Trnavskom kraji (5 – krát).
V sobotu hasičov potrápilo 90 udalostí. Horelo 27 – krát, hasiči pomáhali pri 39 technických udalostiach, 21 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najviac technických zásahov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (12), najmenej v Trnavskom kraji (4). V sobotu zasahovali najčastejšie hasiči v Nitrianskom a Prešovskom kraji (15 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (5 – krát).
V nedeľu 5. júna 2016 sa na Slovensku stalo 71 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 16 požiarov, hasiči boli vyslaní k 36 technickým zásahom, 15 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Najviac technických zásahov bolo zaznamenaných v Trnavskom a Prešovskom kraji (9), najmenej v Košickom kraji (1). Posledný deň minulého týždňa zasahovali najčastejšie hasiči v Prešovskom kraji (12 – krát), najmenej v Bratislavskom kraji (5 – krát).

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X