Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dňoch 29. februára až 2. marca 2016

Posledný februárový deň boli slovenskí hasiči vyslaní k 63. udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 21 – krát, pri technických zásahoch 26 – krát, pri dopravných nehodách 15 – krát a pri ekologickom zásahu 1 – krát. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji (6), žiadny požiar nezaznamenali hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V pondelok zasahovali najčastejšie hasiči v Trnavskom kraji (11 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (5 – krát).
V utorok 1. marca 2016 zasahovali hasiči na Slovensku 69 – krát. Horelo 21 – krát, pri technických udalostiach zasahovali 30 – krát, pri dopravných nehodách 17 – krát, boli vyslaní k jednému ekologickému výjazdu. 10 požiarov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji, ani jeden v Trnavskom a Košickom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (16 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (3 – krát).
V strede pracovného týždňa boli hasiči vyslaní k 49. výjazdom. Pri požiaroch zasahovali 16 – krát, pri technických udalostiach 20 – krát, pri dopravných nehodách 12 – krát a pri ekologických zásahoch 1 – krát. Najčastejšie horelo v Bratislavskom a Žilinskom kraji (5 – krát), ani jeden požiar nezaznamenali hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (10), najmenej v Trenčianskom kraji (2).

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X