Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dňoch 5. až 7. februára 2016

Posledný pracovný deň boli hasiči vyslaní k 60. zásahom na Slovensku. Horelo 16 – krát, hasiči museli zasahovať pri 41. technických zásahoch, z toho pri 27. dopravných nehodách, pri ekologických zásahoch zasahovali 3 – krát. Pri požiaroch zasahovali 3 – krát v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, 1 požiar zaznamenali hasiči v Banskobystrickom a Košickom kraji. K najväčšiemu počtu výjazdov boli vyslaní hasiči v Žilinskom kraji (11), v Košickom kraji zasahovali len 4 – krát.
V sobotu zasahovali hasiči 50 – krát, z toho pri 23. požiaroch, 16. technických zásahoch, 9. dopravných nehodách a 2. ekologických zásahoch. Pri požiaroch zasahovali najčastejšie v Košickom kraji (5), žiadny požiar nezaznamenali v Trnavskom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom a Košickom kraji (10), 3 výjazdy zaznamenali hasiči v Trnavskom a Prešovskom kraji.
Posledný deň v týždni boli hasiči vyslaní k 55. zásahom. Horelo 28 – krát, hasiči boli vyslaní k 6. dopravným nehodám a k 1. ekologickej udalosti. K technickým zásahom boli hasiči vyslaní 20 – krát. Najčastejšie horelo v Banskobystrickom kraji (8), najmenej v Trnavskom a Trenčianskom kraji (1). Najviac zásahov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (11), iba jeden zásah v Trnavskom kraji.

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X