Taktické cvičenie „Donovaly 2016“

Taktické cvičenie „Donovaly 2016“

V pondelok 17. októbra 2016 zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici na Donovaloch taktické cvičenie „Donovaly 2016“. Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie spôsobu nasadenia a riadenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov obcí vrátane ich vzájomnej spolupráce s riadiacim štábom KR HaZZ BB na likvidácii rozsiahleho lesného požiaru a evakuácii osôb z ohrozených objektov.
Počas taktického cvičenia sa museli hasiči popasovať s rozsiahlym lesným požiarom v ťažko dostupnom teréne, evakuáciou osôb z požiarom zasiahnutých priestorov hotela a taktiež evakuáciou osôb z lanovky na Novú Hoľu. Zároveň bola vykonávaná aj diaľková a kyvadlová doprava vody z vodnej nádrže Motyčky a evakuácia figurantov z lanovky v súčinnosti s Horskou záchrannou službou.
Počas taktického cvičenia za prítomnosti prezidenta HaZZ generála Alexandra Nejedlého, riaditeľov odborov prezídia HaZZ, zástupcov Úradu vlády SR ako aj ďalších zložiek IZS bol do užívania slávnostne odovzdaný veliteľsko-štábny automobil Mercedes-Benz Arocs, ktorý bude slúžiť ako pracovisko riadiaceho štábu a umožní vytvorenie optimálnych podmienok pre riadenie zásahu priamo z miesta mimoriadnej udalosti. Na taktickom cvičení sa celkovo zúčastnilo viac ako 150 príslušníkov HaZZ, príslušníci Horskej záchrannej služby a Policajného zboru, členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a členovia Slovenského červeného kríža.

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

Stanovisko Prezídia HaZZ k vyjadreniam prezidenta DPO SR

V súvislosti s vyjadrením prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) Bc. Jozefa Smolinského k …

X