Home / AKTUALITY / Taktické cvičenie príslušníkov záložnej hasičskej jednotky SŠPO MV SR v Žiline

Taktické cvičenie príslušníkov záložnej hasičskej jednotky SŠPO MV SR v Žiline

Dňa 7-8. augusta 2019 sa uskutočnilo taktické cvičenie záložnej hasičskej jednotky so skupinou riadenia Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline na Oravskej priehrade. Hlavným cieľom cvičenia bolo preveriť aktiváciu príslušníkov záložnej hasičskej jednotky a činnosť skupiny riadenia školy pri príprave na riešenie krízových situácií zameraných na likvidáciu nežiaducich udalostí s prostriedkami aktívnej protipovodňovej ochrany.
V prvý deň taktického cvičenia príslušníci vytvorili protipovodňovú bariéru na ochranu domov a objektov pri hrozbe povodní a proti prívalovej vode s využitím kontajneru s bariérami typu U. Príslušníci vytvorili štyri sekcie bariér vrátane ich naplnenia vodou.
Druhý deň taktického cvičenia bol zameraný na zachytenie a zber nebezpečných látok na otvorenej vodnej ploche. Príslušníci SŠPO MV SR vykonali záchyt nebezpečnej látky pomocou člnovej techniky s použitím nornej steny a sorbčných hadov. Uniknutú látku následne zlikvidovali s využitím sorbentov a vykonali ich zber z vodnej hladiny a brehu.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

A4ka cup corona edition 2, Terňa 2021

Komentáre comments

X