Home / AKTUALITY / Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

V utorok 28. januára 2020 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta HaZZ Pavla Nereču za účasti viceprezidenta HaZZ Adriána Mifkoviča, riaditeľky odboru požiarnej prevencie Jany Morávkovej a zastupujúceho riaditeľa PTEÚ MV SR v Bratislave Ladislava Andriska. Tlačová konferencia bola zameraná na témy týkajúce sa požiarno–bezpečnostnej situácie na Slovensku v roku 2019, najmä na štatistiku požiarovosti, najväčšie požiare minulého roka, na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a pod. Prezident HaZZ na úvod informoval prítomných o počte výjazdov. „V roku 2019 sa počet výjazdov príslušníkov zvýšil o 667 prípadov. Pri udalostiach rôzneho charakteru zasahovali celkom 31 993 – krát.“ Ako ďalej uviedol viceprezident HaZZ Adrián Mifkovič, „došlo tiež k zvýšeniu výjazdov k požiarom o 314 udalostí, naopak – počet výjazdov hasičov k dopravným nehodám sa znížil o 269 prípadov“.

Najrizikovejším dňom v týždni pre vznik mimoriadnych udalostí v roku 2019 bol pondelok (4791 výjazdov). Práve v tento deň vzniklo najviac dopravných nehôd (1300). Hasiči v roku 2019 zaznamenali pri výjazdoch nárast o 517 zachránených osôb. Počet zranených osôb sa v roku 2019 znížil o 160 osôb, avšak počet usmrtených osôb stúpol o 6. V súvislosti s príčinami vzniku požiarov je vo viac ako v 50% prípadov príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. V porovnaní s minulým rokom klesli priame materiálne škody spôsobené požiarom o viac ako 3 milióny eur, avšak v rámci bytového hospodárstva škoda spôsobená požiarmi vzrástla o takmer 4,5 milióna eur. Hasiči v roku 2019 uskutočnili 159 výjazdov v súvislosti s únikom plynu – najčastejšie v decembri (25). Z tohto počtu bolo 24 nahlásených po tragickom výbuchu plynu v Prešove.

Kompletná správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru za rok 2019 je dostupná v ľavom stĺpci v sekcii upútavky na stránke MV SR.

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Tlačové správy

Komentáre

comments

Pozrite aj

Vodný tok v obci Stará Lesná v noci klesol

V obci Stará Lesná, kde je vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity, stále zostávajú profesionálni a …

X