Tlačová konferencia prezidenta HaZZ na Letisku M. R. Štefánika

Tlačová konferencia prezidenta HaZZ na Letisku M. R. Štefánika

Dnes a na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého. Prezident HaZZ sa na konferencii venoval viacerým témam. Účastníkom priblížil projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“, ktorého hlavnou ambíciou je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranárskych zložiek.
V ďalšom bode načrtol spoluprácu s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, a to najmä vzdelávanie dobrovoľných hasičov v rámci projektu „Aktívne protipovodňové opatrenia“. Počas vzdelávania za ostatné tri mesiace bolo preškolených až 621 dobrovoľných hasičov.
Tlačová konferencia sa uskutočnila pri príležitosti ukončenia výstavy fotografií hasičov v životnej veľkosti od autora Guida Andrea Longhitana, ktorá bola cestujúcim prístupná v odletovej hale od júla tohto roka.
Foto: HaZZ

 

Komentáre

comments

Pozrite aj

Kategorizácia DHZO na rok 2023

Zverejnenie kategorizácie dobrovoľných hasičských zborov obcí na rok 2023 v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a …

X