V roku 2020 uskutočnili hasiči najvyšší počet výjazdov od roku 2002

Hasiči v roku 2020 uskutočnili celkom 34 913 výjazdov, čo je doposiaľ najvyšší počet zásahov od roku 2002.
Počet požiarov klesol v porovnaní s rokom 2019 o 898 prípadov. Naopak, počet technických zásahov sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 2 581 zásahov, pričom však počet výjazdov k dopravným nehodám klesol o 950 udalostí. Najvyšší nárast výjazdov bol v roku 2020 zaznamenaný k ekologickým udalostiam, a to až o 2 295 prípadov. Nárast technických a ekologických výjazdov súvisí najmä s činnosťami zameranými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
V roku 2020 sa zvýšil aj počet zachránených osôb pri výjazdoch. Hasičom sa v uplynulom roku PODARILO ZACHRÁNIŤ 16 540 osôb, čo je o 2 271 osôb viac ako v roku 2019.

Počet zranených osôb pri výjazdoch klesol o 1 095. Hasičom sa taktiež podarilo uchrániť hodnoty na majetku vo výške 233 930 939 eur, čo je o 63 249 616 eur viac ako v roku 2019.
Najrizikovejším dňom v týždni pre vznik mimoriadnych udalostí bol v roku 2020 utorok (5 158 výjazdov).
Najvyšší počet výjazdov bol zaznamenaný v Košickom kraji (5 542), najmenej výjazdov uskutočnili hasiči v Trenčianskom kraji (3 248).

Tak, ako ostatné roky, tak aj v roku 2020 vzniklo najviac požiarov vo vonkajšom prostredí, ich počet v porovnaní s rokom 2019 klesol o 894 prípadov. V súvislosti s príčinami vzniku požiarov bola
vo viac ako v 48% prípadov príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb.

Na tiesňovú linku 150 bolo v roku 2020 prijatých 127 408 hovor. Najviac hovorov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (22 719).

Zásahová činnosť príslušníkov HaZZ bola v roku 2020 ovplyvnená najmä pandémiou koronavírusu. V tejto súvislosti vykonali hasiči 6 893 výjazdov, pri ktorých odoberali a prevážali vzorky, stavali a dezinfikovali krízové stany, spravovali karanténne zariadenia počas prvej vlny pandémie, merali teplotu, vykonávali pravidelnú dezinfekciu priestorov, servisovali agregáty, zabezpečovali prevoz zdravotníckeho materiálu, zúčastnili sa na celoplošnom testovaní obyvateľstva, zriadili a spravovali mobilné odborné miesta na antigénové testovanie a vykonávali mnohé ďalšie potrebné podporné činnosti. V období od marca 2020 do decembra 2020 odobrali hasiči – zdravotnícki záchranári celkom 184 720 vzoriek!

Činnosť na úseku požiarnej prevencie bola v značnej miere taktiež ovplyvnená pandémiou koronavírusu, nakoľko činnosť oddelení požiarnej prevencie je z väčšej miery založená na fyzickom kontakte s právnickými osobami, fyzickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi.
Táto skutočnosť sa prejavila vo všetkých sledovaných oblastiach.
V roku 2020 bolo vykonaných 25 171 protipožiarnych kontrol, v rámci ktorých bolo zistených celkom 5 201 nedostatkov. Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrili: neoznačené a neudržiavané trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, uzamknuté únikové východy, nezabezpečenie kontrol a čistenia komínov a dymovodov v stanovených lehotách, neprístupné stanovištia prenosného hasiaceho prístroja, nefunkčné svietidlo núdzového osvetlenia, uzamknuté únikové východy a mnoho iných.

Celú prezentáciu k činnosti HaZZ v uplynulom roku nájdete tu: https://www.minv.sk/?hasici-zachranari (v ľavom stĺpci).

Zdroj: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Majstrovstvá SR | 23.10.2021 | GALANTA

Komentáre comments

X