Home / AKTUALITY / Za trištvrte roka 2019 horelo najčastejšie v sobotu, najviac požiarov vzniklo v marci
Pocet poziarov za tristvrte roka 2019 podla krajov

Za trištvrte roka 2019 horelo najčastejšie v sobotu, najviac požiarov vzniklo v marci

Za trištvrte roka 2019 vzniklo na území Slovenskej republiky 7 751 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 27 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k nárastu počtu požiarov o 830 prípadov (nárast o 12 %), naopak – škody boli nižšie o 6 183 865 € (pokles o 18,6 %). Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 19 osôb a zranených 209 osôb, pričom tieto hodnoty predstavujú oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles v počte usmrtených o 24 %, avšak v počte zranených ide o nárast, a to až o 53,7 %. Z celkového počtu usmrtených osôb 12 prekročilo vekovú hranicu 60 rokov, 6 osôb bolo vo vekovej kategórii od 15 do 60 rokov, usmrtené bolo aj jedno dieťa do veku 15 rokov. Najviac zranených (71,3 %) bolo vo veku od 15 do 60 rokov, takmer 20 % z celkového počtu zranených boli osoby staršie ako 60 rokov, zranených bolo tiež 12 detí.

Operativny prehlad poziarovosti na Slovensku za tristvrte roka 2019
Vyvoj poziarovosti na Slovensku za tristvrte roka 2018 a 2019

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom kraji (1 792), najmenej požiarov (552) v Trenčianskom kraji. Najvyššie materiálne škody spôsobili požiare v Bratislavskom kraji (5 380 680 €), najnižšie priame škody (2 098 125 €) vznikli v Nitrianskom kraji.

Pocet poziarov za tristvrte roka 2019 podla krajov

Zo štatistických údajov o požiarovosti za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (1 783). Najčastejšie horelo v sobotu (1 197 požiarov), najmenej v stredu (1 026 požiarov) a v pondelok (1 025 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (588).

Z hľadiska príčin vzniku požiarov viac ako polovica všetkých požiarov za trištvrte roka 2019 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 4 181 požiarov, pričom ide o nárast o 869 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (1 640). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 981 požiarov (o 76 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselne bolo zapálených 778 požiarov (o 115 menej ako minulý rok). V 1 041 prípadoch (13,4 % z celkového počtu) príčina vzniku požiaru nebola zistená.

Celkovú bilanciu požiarovosti za trištvrte roka 2019 z hľadiska odvetví ekonomických činností najviac ovplyvnilo nakladanie s odpadom s počtom požiarov 1 323. Výška škody spôsobená týmito požiarmi dosiahla 1 956 740 € a zranilo sa 10 ľudí. Ďalším odvetvím s významným výskytom požiarov bolo bytové hospodárstvo. V tomto odvetví evidujeme 1 311 požiarov, ktorými bola spôsobená škoda vo výške 7 636 615 €. Požiare v bytovom hospodárstve spôsobili zranenia rôzneho charakteru 121 osobám a usmrtených bolo 14 osôb. V odvetví cestnej dopravy vzniklo 645 požiarov, žiadna osoba nebola pri týchto požiaroch usmrtená, avšak zranilo sa 13 osôb a škoda v uvedenom odvetví dosiahla 3 623 335 €. Takmer rovnaký počet požiarov ako v cestnej doprave malo poľnohospodárstvo (623), s výškou škody 1 687 620 €. Usmrtené osoby neboli, štyri osoby utrpeli zranenia.

Najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru vzniku tvoria požiare, ku ktorým došlo v prírodnom prostredí. Za hodnotené obdobie trištvrte roka vzniklo v tejto kategórii 5 748 požiarov, čo je o 878 viac ako vlani. Pri týchto požiaroch boli dve osoby usmrtené a 37 bolo zranených. Najpočetnejšiu skupinu v tom tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (1 792 požiarov).

Počet požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov za trištvrte roka 2019 oproti minulému roku klesol, a to z 635 na 513 prípadov. Škody tento rok dosiahli 3 096 780 €, čo je pokles o 254 230 € oproti vlaňajšku. Klesol aj počet usmrtených o jednu osobu, no počet zranených naopak stúpol o troch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov boli prevádzkovo-technické poruchy, v dôsledku ktorých vzniklo 330 požiarov, výška priamych škôd dosiahla 1 203 450 € a tri osoby boli zranené. Úmyselne bolo založených 118 požiarov osobných, resp. dodávkových automobilov, pričom škody boli vyčíslené na 1 594 465 €, tri osoby utrpeli zranenia.

Poziare s najvyssou skodou za tristvrte roka 2019

Zdroj: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

Ranný požiar áut v Bratislave spôsobil škodu 200 tisíc eur

Dnes pred pol šiestou ráno bol ohlásený požiar vozidiel pred predajňou áut na Panónskej ulici …

X