stanostas

Metodický postup vykonávania zásahov v súvislosti s nebezpečenstvo šírenia ochorenia vírusov a baktérií koronavírusu (SARS – CoV – 2)

Na mieste zásahu môže dôjsť k výskytu vírusov a baktérií ako aj ich prenosu na zasahujúcich hasičov. Ochorenie vírusom alebo baktériou koronavírus SARS – CoV – 2 môže mať v niektorých prípadoch až následky nezlučiteľné zo životom. Prenáša sa z človeka na človeka najmä kvapôčkami pri kýchaní, verbálnej komunikácií, kašlaní, …

čítať ďalej

Konferencia Hasičské jednotky 2019 – záznam s konferencie

Tematické okruhy konferencie: Aktuálne otázky v oblasti ochrany pred požiarmi a DPO SR Postavenie DPO SR v oblasti ochrany pred požiarmi Odborné služby v dobrovoľných hasičských zboroch obcí Strojná služba Protiplynová služba Spojovacia služba

čítať ďalej

MS SARATOV 2019, 1 deň, veža, dorast a juniori

08:00 – 08:40 rozbehy dievčatá do 14 rokov 08:40 – 09:20 rozbehy dievčatá 15 – 16 rokov 09:20 – 10:00 rozbehy juniorky  17 – 18 rokov 10:00 – 10:10 finále dievčatá 15-16 rokov 10:10 – 10:20 finále juniorky  17 – 18 rokov 10:50 – 11:10 vyhodnotenie 11:20 – 12:00 rozbehy …

čítať ďalej
X