Jeseň patrí mladým hasičom

Nadšenie zo súťaženia majú mladí hasiči, ktorí i napriek chladnému počasiu budú zápoliť v jesennom kole hry pod názvom „Plameň“. Opäť si spoločne zmerajú svoje sily, ale i upevnia dobré vzťahy.

Okres s bohatou tradíciou hašičstva

Okres Topoľčany má takmer 72 tisíc obyvateľov. Jeho okresným mestom sú Topoľčany, ku ktorým sa radí 53 obcí. O tom, že hasičstvo sa u mnohých stáva novodobým športom niet pochýb. No, i v minulosti boli dobrovoľní hasiči ľuďmi, ktorí v obciach zohrávali dôležitú úlohu, chránili príbytky rodín, vykonávali prevenciu pred požiarmi. Dnes okres túto činnosť obnovuje a v rátane mesta Topoľčany má viac ako polovica obcí svoj dobrovoľný hasičský zbor. Záujem o činnosť narastá u dospelých, ale i detí a mládeže.

Pripravili jesenné kolo súťaže Plameň

Je už tradíciou, že každý rok v okrese Topoľčany organizuje okresná organizácia DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky) v spolupráci s jednotlivými dobrovoľnými hasičskými zbormi dve kolá súťaží pre mladých hasičov. Na jar je to jarné kolo hry „Plameň“ a 13. novembra 2015 sa v priestoroch ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch uskutoční jesenná časť hry. Ako „predprípravu“ na jesenné kolo súťaže sa formou memoriálu rozhodli v Urminciach organizovať podobnú súťaž, ktorá má za cieľ mladých hasičov a súčasnú mládež motivovať k tejto činnosti a práci pri ochrane majetku. Súťažia v disciplínach ako prekonanie bariéry, streľbe zo vzduchovky, pracujú s buzolou, prechádzajú lávkou, tunelom, viažu uzly a pomocou ručnej vedrovej striekačky striekajú na terče. Formou hier a súťaží teda nadviažu na brannú výchovu škôl, zdokonalia si svoje schopnosti, budú rozvíjať svoje záľuby.

Jednoduché pravidlá

Jesenného kola celoštátnej hry „Plameň“ sa zúčastňujú 5-členné družstvá, ktoré súťažia v dvoch kategóriách, mladší (8-12 rokov) a starší žiaci (13-15 rokov). Každé súťažné družstvo beží štafetový beh s prekážkami a zapája rôzne komponenty výstroje hasičov (napr. spojky hadice C).

Tomáš Bilik

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X