Memorandum o spolupráci medzi HaZZ a štátnym podnikom LESY SR

Koncom februára prezident HaZZ Alexander Nejedlý a generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník podpísali Memorandum o spolupráci. LESY SR ako organizácia v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR realizujú projekt „Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov“ (ASDS), ktorý je financovaný
prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ z operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“.
Tento projekt je úzko naviazaný na spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom a obe strany memoranda majú záujem na spolupráci pri podpore prevádzky a ďalšom rozvoji ASDS. Začiatkom tohto týždňa sa uskutočnilo stretnutie prezidenta HaZZ a generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR, na ktorom si zadefinovali ďalšie možnosti spolupráce vyplývajúce z projektu ASDS.
Automatizovaný stacionárny detekčný systém tvorí pozemný systém FIRE WATCH (FW), ktorý je vybudovaný na pozorovacích vežiach na včasné rozpoznávanie lesných požiarov. V prípade detekcie požiaru je vyvolaný poplach o presnom výskyte a rozsahu požiaru, a táto informácia je odoslaná na riadiace stredisko. ASDS je vybudované v lokalitách so stredným a vysokým stupňom požiarovosti – vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách a na Záhorí.

Foto: LESY SR

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X