MINISTER VNÚTRA V OKRESE REVÚCA

Začiatok adventu pre dobrovoľných hasičov šiestich obcí revúckeho okresu nabral ešte sviatočnejšiu atmosféru, keď v sobotu 28. novembra 2015 zavítal medzi nich minister vnútra Róbert Kaliňák a odovzdal hasičskú techniku.

„Odovzávková“ štafeta zašala v obci Muráň. Nastúpená jednotka a prítomní hostia – JUDr. Jana Laššáková, poslankyňa Národnej rady SR, gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru ( HaZZ ), Vendelín Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  ( DPO SR), Ing. Dušan Sľuka, riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, Ing. Ján Parčiš, vedúci sekretariátu DPO SR, Mgr. Jozef Mikuda, riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, Ing. Milan Brdársky, predseda Okresného výboru DPO SR  ( OV DPO SR ) v Revúcej a ďalší funkcionári OV sa o 10.00 hod dočkali aj ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka, ktorý priviezol dopravný automobil ( DA ) IVECO DAILY na námestie pred obecný úrad.

Po odovzaní auta v Muráni sa hostia presunuli do Muránskej Dlhej Lúky, kde bol o 11.00 hod. tiež odovzdaný DA IVECO DAILY pri obecnom úrade.

Tretia zastávka bola o 12.00 hod. v obci Magnezitovce neďaleko hasičskej zbrojnice, kde taktiež  minister vnútra odovzdal DA IVECO DAILY.

Pred 13.00 hod na námestí bola vystavená hasičská technika – funkčný historický koč, CAS 25 RTHP a DA IVECO DAILY, pred ktorou nastúpila jednotka DHZM Jelšava od detí, cez dorastencov až po zásahové družstvo. Ďalšia jednotka, ktorá nastúpila boli dobrovoľní hasiči z Kamenian. Minister vnútra priviezol CAS 32 TATRA 815 pre jelšavských hasičov a za ňou priviezli DA IVECO DAILY s protipovodňovým vozíkom pre hasičov z Kamenian. Po hlásení veliteľa DHZM Ing. Pavla Zapletala predniesol Poému o Jelšave Juraj Samko, dorastenec z Jelšavy. Nasledoval príhovor primátora MVDr. Milana Kolesára a ministra vnútra, ktorý po ňom odovzdal veliteľom DHZM Jelšava a DHZO Kameňany kľúče od hasičských áut a vozíka. Potom farský administrátor z Jelšavy Mgr. Peter Krajč posvätil hasičské autá. Svätenie vystriedali hasiace prístroje značky Hubert, ktorými boli postriekané hasičské autá.. Po spoločnom fotení sa oficiálna časť v Jelšave skončila. Primátor mesta pozval ministra a prítomných hostí do priestorov Mestského múzea a Osvetového centra vyšehradskej kultúry, kde sa hostia podpísali aj do pamätnej knihy mesta.

Posledná zastávka ministra vnútra bola o 14.00 hod v obci Ratková, kde pred obecným úradom odovzdal DA IVECO DAILY.

V obci Ratková skončila „odovzdávková“ štafeta ministra vnútra v okrese Revúca. Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať v mene všetkých dobrovoľných hasičov nášho okresu za odovzdanú techniku, čím sa zvýšila akcieschopnosť dobrovoľníkov a vďaka tomu budeme môcť kvalitnejšie pomáhať aj profesionálnym hasičom.

Cesta okresných funkcionárov však v Ratkovej neskončila. Pokračovali ďalej do obci Kameňavy s DA Iveco Daily a protipovodňovým vozíkom, aby riaditeľ OR HaZZ v Revúcej Mgr. Jozef Mikuda odovzdal túto techniku do užívania priamo v obci.

Napriek upršanému a smutnému počasiu môžu byť dobrovoľní hasiči šťasní  a tešiť sa z predčastného vianočného darčeka vo forme hasičskej techniky. Prajeme všetkým mnoho šťastných najazdených kilometrov bez porúch.

 

Gabriela Jakubecová

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X