Novoročný príhovor prezidenta Hasičského a záchranného zboru

Vážení hasiči, kolegyne, kolegovia,

kalendárny rok je za nami a preto mi dovoľte zaželať Vám do nového roka 2016 opäť dobré zdravie, veľa síl, šťastie, veľa lásky, istotu a optimizmus.

Rok 2015 bol výnimočne naplnený množstvom plynúcich i nových úloh, predsavzatí a výziev. Mali sme pred sebou ambiciózne plány v oblasti využitia finančných zdrojov EÚ na podporu nášho zboru. Projekt reakcie na povodne, zmenu klimatických podmienok nám priniesol nespočetne veľa úloh, ktoré sa veľmi ťažko plnili, ale výsledok je vynikajúci. Stovky kusov techniky a zariadení na znižovanie následkov mimoriadnych udalostí je na hasičských staniciach, k tomu odborná príprava príslušníkov. Nezabúdam ani na ukončený projekt Regionálneho operačného programu, ktorým sme zrekonštruovali takmer všetky hasičské stanice na Slovensku. Tento vynikajúci projekt, ktorého úlohy boli v posledných fázach realizácie mimoriadne ťažké, zabezpečil hasičom výrazne vyšší štandard života na staniciach a prispel tak k lepšej pripravenosti na mimoriadne udalosti. Projekt budovania vedecko-inovačného centra na Lešti – najmä jeho obhajoba, bol ďalšou neľahkou úlohou. Aj tú sme zvládli a jeho realizácia je za dverami.
Spolupráca s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR pokračovala na nevídanej úrovni. Po viac ako 160. rokoch sa podarilo presadiť zákon o DPO SR v Národnej rade SR. Je to úspech, ktorý nás zaväzuje, prináša veľa úloh ale zároveň zvyšuje bezpečnosť občanov nášho Slovenska opäť na vyššiu úroveň. Aj Hasičskom a záchrannom zbore sa mení legislatíva, zákon o ochrane pred požiarmi prináša nové pravidlá, nové úlohy, nové riešenia bezpečnosti občanov.

Veľa úloh, ktoré sme plnili v roku 2015 bolo naozaj ťažkých. Bez Vašich rúk, vedomostí a mnohokrát nadčasového nasadenia, by sme ich nesplnili. Veľa ľudí by pri tragických udalostiach nenašlo zmiernenie následkov ak by sa tam nenachádzali odborne pripravení, vyzbrojení a zdatní hasiči.

Čaká nás opäť rok, v ktorom rovnako ako v tomto nesmieme poľaviť ani na chvíľu. Opäť nemám žiadne obavy, že niektoré úlohy spoločne nezvládneme. Som optimista.

Chcem sa poďakovať všetkým v zbore bez rozdielu množstva splnených úloh. Chcem sa poďakovať za vykonanú prácu, za záchranu životov s nasadením vlastného, poďakovať sa mnohokrát len za podanie ruky a úsmev na tvári. Ďakujem všetkým kolegom dobrovoľným hasičom, kolegom z ministerstva, občanom za podporu Hasičského a záchranného zboru.

Želám Vám a Vašim blízkym šťastný nový rok!

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X