Novoročný príhovor prezidenta HaZZ

Vážení hasiči, kolegyne, kolegovia,

rok 2016 uplynul a opäť nás čaká ďalší. Dovoľte mi preto zaželať Vám do nového roka 2017 pevné a dobré zdravie, veľa síl, šťastie, lásku, istotu a optimizmus.

V uplynulom roku sme plnili veľa náročných úloh. Boli to úlohy, ktoré plníme stále, desiatky rokov. Pomáhame a chránime ľudí a ich majetok, ale plnili sme i úlohy, ktoré nám priniesol profesionálny i osobný život. Uplynulý rok sa niesol najmä v duchu prvého predsedníctva Slovenska v Európskej únii. Bol to dôležitý a najmä pozitívny krok Slovenska na pôde Európy. Všetky predsavzaté úlohy spojené s touto veľkou udalosťou boli splnené bezproblémovo. Slovensko ukázalo Európe, že i takáto malá krajina sa vie popasovať s organizáciou veľmi dobre. Preukázali sme, že sme bezpečnou krajinou a že bezpečnosť občanov nášho štátu je v každej oblasti prvoradá. Aj vďaka Vám hasičom záchranárom to bolo všetko na výbornú a poďakovanie Vám právom patrí.

Stále pokračujeme v plnení úloh vyplývajúcich z veľkorysého projektu reakcie na zmenu klimatických podmienok. Ku stovkám kusov techniky a zariadení na znižovanie následkov mimoriadnych udalostí, ktoré sú na hasičských staniciach, pribudlo veľmi veľa odbornej prípravy príslušníkov. Ďalšia nová technika opäť pristála v našich staniciach a vieme tak opäť profesionálnejšie reagovať na ďalšie hrozby. Popritom sme dokončili ďalšie rekonštrukcie hasičských staníc. Mnohokrát nebolo ľahké prežiť v takmer „bojových“ podmienkach, ale vyplatilo sa. Vďaka za Vašu trpezlivosť. Niekoľko staníc a najmä hasiči v nich však čakajú na rekonštrukciu a ja verím, že v roku 2017 sa budú tešiť ďalší.
Aj spolupráca s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR opäť pokračovala na vynikajúcej úrovni. Pred rokmi sme sa s kolegami dobrovoľníkmi stretali pri udalostiach len sporadicky a dnes je to takmer pri každom treťom požiari či nehode. Zvykli sme si na seba i na hladinu profesionality a v symbióze už pomáhame občanom podstatne účinnejšie. Chcem sa poďakovať za Vašu trpezlivosť pri vzdelávaní a vynikajúcu spoluprácu.

Po rokoch sa podstatne zlepšila výstroj i výzbroj a ochranné prostriedky, ďalšia etapa pokračuje krátko po Novom roku. Úprimne sa z toho teším. Najviac ma však teší, že sa nám spoločnými silami s odborovými zväzmi a postojom Ministerstva vnútra SR podarilo dôjsť v sociálnej oblasti k zhode a najmä k finančnému ohodnoteniu práce hasičov od začiatku roka 2017 i v priebehu jeho druhého polroka.

V závere zopakujem to, čo minulý rok – veľa úloh, ktoré sme plnili v roku 2016 bolo naozaj ťažkých. Bez Vašich rúk, vedomostí, skúseností a mnohokrát nadčasovej improvizácie, by sme ich nesplnili. Veľa ľudí by pri tragických udalostiach nenašlo zmiernenie následkov ak by sa tam nenachádzali odborne pripravení, vyzbrojení a zdatní hasiči. Všetci predpokladáme, že nám nový rok prinesie ťažkú prácu. Psychicky i fyzicky. Ja však opäť nemám žiadne obavy, že niektoré úlohy nezvládnete.

Veľká vďaka všetkým v zbore bez rozdielu množstva splnených úloh, za vykonanú prácu, za záchranu životov s nasadením vlastného, za chlapské podanie ruky a úsmev na tvári. Ďakujem všetkým kolegom, dobrovoľným hasičom, hasičom zo závodných hasičských útvarov, celej rodine záchranárov, kolegom z ministerstva a občanom za podporu Hasičského a záchranného zboru a spoluprácu.

Želám Vám a Vašim blízkym šťastný celý nový rok!
… a šťastný návrat domov.

S úctou,
prezident HaZZ Alexander Nejedlý

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X