Počas posledných dní trápia hasičov najmä požiare v prírodnom prostredí

Prvý aprílový deň museli slovenskí hasiči zasahovať pri 90. udalostiach. Najčastejšie zasahovali pri požiaroch (45 – krát), ktoré v tomto období vznikajú najmä v prírodnom prostredí pri vypaľovaní. K technickým zásahom boli vyslaní 43 – krát, z toho 13 – krát zasahovali pri dopravných nehodách. 2 – krát boli vyslaní k ekologickým udalostiam. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (11), 1 – krát horelo v Trenčianskom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom a Košickom kraji (15 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (2 – krát).
Prvý víkendový deň so sebou priniesol nárast zásahov, a to najmä z hľadiska požiarovosti. Slovenskí hasiči zasahovali 113 – krát, z toho pri požiaroch až 84 – krát. 16 – krát zasahovali pri dopravných nehodách, 12 – krát pri technických udalostiach a 1 – krát pri ekologickom zásahu. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji, kde horelo až 19 – krát, najmenej požiarov vzniklo v Nitrianskom kraji (5). K zásahom boli najčastejšie vyslaní hasiči z Prešovského kraja (24 – krát), 8 – krát zasahovali hasiči v Trnavskom kraji.
Požiare hasičov potrápili aj v nedeľu, pretože pri nich museli zasahovať 75 – krát. Z celkového počtu 101 udalostí zasahovali ešte 16 – krát pri technických výjazdoch, 9 – krát pri dopravných nehodách a 1 – krát pri ekologickom zásahu. Požiare potrápili najmä hasičov v Košickom kraji (zasahovali 15 – krát), najmenej požiarov – 5, zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. Nedeľné výjazdy najviac potrápili hasičov v Žilinskom kraji (museli zasahovať 17 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (8).
V pondelok 4. apríla boli slovenskí hasiči vyslaní k 89. udalostiam. Horelo 64 – krát, hasiči zasahovali pri 17. technických zásahoch, 7. dopravných nehodách a 1. ekologickom zásahu. Najčastejšie horelo v Žilinskom a Košickom kraji (12 – krát), najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (4 – krát). Najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (19 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (5 – krát).
V utorok sa na Slovensku stalo 107 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 66. požiarom, 18. technických zásahom, 15. dopravným nehodám a 8. ekologickým zásahom. Najčastejšie horelo v Prešovskom kraji (až 19 – krát), najmenej v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (3 – krát). Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (26), najmenej v Trenčianskom kraji (6).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X