Požiarovosť na Slovensku za 1. štvrťrok 2016

V I. štvrťroku 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 2269 požiarov, pričom v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka došlo k zníženiu počtu požiarov o 516 prípadov. Rovnako ako vlani bolo usmrtených 18 osôb, rôzne druhy zranení utrpelo 56 osôb (o 16 menej ako minulý rok). Najviac požiarov vzniklo na území Prešovského (396) a Košického kraja (384). Najmenej bolo zaznamenaných na území Nitrianskeho kraja (174), avšak tu vzniklu najvyššie materiálne škody (1 619 755 €). Najnižšie materiálne škody boli spôsobené v Banskobystrickom kraji (426 425 €).
Najčastejšie horelo v piatok (367 požiarov) a najmenej v utorok (292 požiarov). Z hľadiska času vzniku bolo najviac požiarov (166) zaevidovaných v časovom intervale od 18 do 19 hodiny.
Podľa priestoru, v ktorom požiare vznikli, tvoria najpočetnejšiu skupinu požiare v prírodnom prostredí. Za obdobie január až marec 2016 bolo 1 366 takýchto požiarov, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená pokles o 528 prípadov. Z toho najviac (381 prípadov) tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov, čo je o 450 prípadov menej ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve (649). Tieto si vyžiadali 16 ľudských životov a 39 zranených osôb. V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu počtu požiarov o 30 prípadov, avšak priame škody sa znížili o 140 425 €.
Ďalšie odvetvia, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili celkový počet požiarov za obdobie január – marec 2016 sú nakladanie s odpadom (347 požiarov so škodou 32 190 €), cestná doprava (250 požiarov so škodou 1 173 270 €) a poľnohospodárstvo (183 požiarov so škodou 99 320 €). Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby, pri požiaroch v cestnej doprave bolo zranených 5 osôb.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, kde bolo zaevidovaných 1 095 požiarov, čo však v porovnaní s vlaňajškom predstavuje pokles o 513 prípadov. Z toho následkom vypaľovania trávy a suchých porastov vzniklo 403 požiarov, no zároveň je to pokles o 413 prípadov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov bola príčinou vzniku 342 požiarov a prevádzkovo-technické poruchy spôsobili vznik 321 požiarov. Úmyselne bolo za prvý štvrťrok 2016 založených 243 požiarov.

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X