Prehľad požiarovosti v mesiaci apríl 2016

V mesiaci apríl 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 946 požiarov. Pri týchto požiaroch boli 3 osoby usmrtené a 18 osôb utrpelo zranenia rôzneho druhu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet požiarov poklesol o 35,6 %.
Najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického (182) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (65).
V apríli 2016 najčastejšie horelo v sobotu (186 požiarov) a najmenej v pondelok (116 požiarov). Najviac požiarov (76) bolo zaevidovaných v časovom intervale od 14 do 15 hodiny.
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností bol v apríli najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný pri nakladaní s odpadom (164 požiarov) a v bytovom hospodárstve (143 požiarov). V oboch prípadoch ide o výrazný pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka – v počte požiarov (pri nakladaní s odpadom o 22 %, v bytovom hospodárstve o 32 %).
Pri požiaroch v bytovom hospodárstve bola usmrtená jedna osoba a 11 bolo zranených. Najviac požiarov vzniklo v rodinných domoch (83), v bytových domoch bolo zaznamenaných 37 požiarov.
V odvetví cestnej dopravy vzniklo 89 požiarov, pričom najviac horeli osobné a dodávkové automobily (69 požiarov). Najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (17 prípadov, t. j. 24,6 % z celkového počtu požiarov osobných áut).
V rezorte poľnohospodárstva bolo zaznamenaných 104 požiarov, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o 61 prípadov.
Celkovú bilanciu požiarovosti za mesiac apríl 2016 ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. Išlo o 231 takýchto požiarov, čo je pokles o 54,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Druhou najčastejšou príčinou vzniku požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou, v dôsledku ktorej vzniklo 123 požiarov (o 68 požiarov menej ako vlani).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X