Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za mesiac október 2016

Z evidovaných štatistických údajov o požiarovosti vyplýva, že za mesiac október 2016 vzniklo na území Slovenskej republiky 460 požiarov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 115 prípadov. V dôsledku týchto požiarov boli 2 osoby usmrtené (o 4 menej ako vlani) a rovnako ako minulý rok bolo zranených 21 osôb.
Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického kraja (70) a najmenej na území Trenčianskeho a Prešovského kraja (zhodne po 45 požiarov).
Najčastejšie horelo v sobotu (99 požiarov) a najmenej v utorok (45 požiarov). Z hľadiska času vzniku, najviac požiarov (39) bolo zaevidovaných v časovom intervale od 19:00 do 20:00 hod. a najmenej (8) v intervale od 6:00 do 7:00 hod.
V októbri 2016 bolo najviac požiarov zapríčinených nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých – 174 požiarov. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku spaľovania odpadu a odpadkov (33), nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom (29) a fajčenia (20). Prevádzkovo-technické poruchy spôsobili vznik 90 požiarov, v dôsledku úmyselného zapálenia vzniklo 81 požiarov. Najviac úmyselne zapálených požiarov bolo zaevidovaných na území Bratislavského kraja (19).
Z hodnotených odvetví ekonomických činností bol najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný v bytovom hospodárstve – 121 (t. j. 26,3 % z celkového počtu požiarov). Tieto požiare si zároveň vyžiadali dva ľudské životy a 17 osôb utrpelo rôzne zranenia, čo je viac ako 80 % všetkých zranených pri požiaroch v októbri 2016.
V rodinných domoch evidujeme 71 požiarov so škodou 217 985 €, dve osoby boli usmrtené a sedem zranených. V bytových domoch vzniklo 36 požiarov, deväť osôb bolo zranených.
Pri nakladaní s odpadom vzniklo 80 požiarov (17,4 % z celkového počtu požiarov). V odvetví cestnej dopravy bol zaznamenaný vznik 74 požiarov (16,1 % z celkového počtu požiarov). Najčastejšie horeli osobné a dodávkové automobily (62 požiarov), pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou (18 prípadov, t. j. 29 % z celkového počtu požiarov osobných áut).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X