Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 11. týždni

Začiatkom 11. týždňa zaznamenali hasiči 102 výjazdov, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 62 požiarom, 34 technickým zásahom (z toho k 14 dopravným nehodám) a až 6 ekologickým zásahom. Najviac požiarov vzniklo v Banskobystrickom a Košickom kraji (14 a 13), v Banskobystrickom kraji bolo zaznamenaných aj najviac technických udalostí (12). V pondelok vzniklo najviac výjazdov v spomínanom kraji (26), najmenej v Trenčianskom kraji (6).
V utorok sa počet výjazdov zvýšil na 120. Pri požiaroch hasiči zasahovali až 83 – krát, pri technických zásahoch 34 – krát (z toho 17 – krát pri dopravných nehodách) a pri ekologických udalostiach 3 – krát. Najvyšší počet požiarov vznikol v Banskobystrickom a Košickom kraji (19 a 18). V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (29 – krát), v Trnavskom kraji zaznamenali hasiči 6 výjazdov.
Stred pracovného týždňa priniesol slovenským hasičom 98 udalostí. Horelo 59 – krát, zasahovalo sa pri 34 technických udalostiach (z toho pri 9 dopravných nehodách) a 5 ekologických zásahoch. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Košickom a Banskobystrickom kraji (13 a 11), najmenej v Trenčianskom kraji (2). V stredu 15. marca 2017 najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom kraji (16 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (4 – krát).
Vo štvrtok 16. marca 2017 počet výjazdov hasičov opäť stúpol, a to až na 144. Vzniklo až 106 požiarov, 34 technických zásahov (z toho 20 dopravných nehôd) a 4 ekologické udalosti. Požiare najviac potrápili hasičov v Košickom kraji (23), v Banskobystrickom kraji (18), v Bratislavskom kraji (16), v Trnavskom a Prešovskom kraji (13). Vo štvrtok zasahovali pri výjazdoch rôzneho typu najčastejšie hasiči v Košickom kraji (28 – krát), 9 výjazdov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji.
Posledný pracovný deň minulého týždňa si vyžiadal ďalší nárast výjazdov hasičov. Zasahovali pri 162 udalostiach, z toho pri 114 požiaroch, 44 technických zásahoch (z toho pri 21 dopravných nehodách) a 4 ekologických udalostiach. Požiare opäť najviac potrápili príslušníkov v Košickom kraji, kde zasahovali až 32 – krát. V spomínanom kraji mali hasiči v piatok najviac práce, zasahovali pri 38 udalostiach rôzneho charakteru. Najnižší počet udalostí zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (9).
V sobotu 18. marca 2017 sa počet výjazdov hasičov znížil na 68. Horelo 19 – krát, hasiči zasahovali pri 47 technických výjazdoch (z tohto pri 19 dopravných nehodách) a 2 ekologických zásahoch. V sobotu sa najčastejšie zasahovalo v Prešovskom kraji (14 – krát), najmenej v Bratislavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji (6 – krát).
Posledný deň sa počet výjazdov opäť zdvojnásobil. Celkom vzniklo 125 udalostí, z toho až 85 požiarov, 40 technických zásahov (z toho 18 dopravných nehôd), pri ekologických udalostiach hasiči nezasahovali. Najčastejšie pri požiaroch zasahovali príslušníci v Košickom a Prešovskom kraji (23 a 22 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (4 – krát). Pri najvyššom počte udalostí zasahovali hasiči v Košickom kraji (32 – krát), najnižší počet bol v nedeľu zaevidovaný v Trenčianskom kraji (4).

Foto: HaZZ

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X