Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 17. týždni roka 2018

V pondelok, 23. apríla boli hasiči vyslaní k 85 udalostiam. Príslušníci boli privolaní k 33 požiarom, k 50 technickým udalostiam (z toho k 24 dopravným nehodám) ak 2 ekologickým zásahom. V Prešovskom kraji zasahovali hasiči 17-krát. V Trenčianskom kraji uskutočnili 5 zásahov.
V utorok, 24. apríla boli príslušníci HaZZ privolaní k 85 prípadom. Zasahovali pri 27 požiaroch, 58 technických udalostiach (z toho pri 14 dopravných nehodách). V tento deň neuskutočnili žiadny výjazd v súvislosti s ekologickým zásahom. Najviac práce mali hasiči v Banskobystrickom kraji, kde zasahovali 19-krát. Príslušníci v Prešovskom kraji zasahovali 3-krát.
V stredu, 25. apríla uskutočnili hasiči 96 výjazdov. Príslušníci boli vyslaní k 40 požiarom, k 52 technickým zásahom (z toho k 21 dopravným nehodám) a k 4 ekologickým zásahom. V Košickom kraji boli príslušníci privolaní k 18 udalostiam. V Trenčianskom a Nitrianskom kraji zasahovali 8-krát.
Vo štvrtok, 26. apríla zasahovali hasiči 75-krát. Príslušníci boli privolaní k 14 požiarom, k 60 technickým udalostiam (z toho k 20 dopravným nehodám) a k 1 ekologickému zásahu. Najviac práce mali hasiči v Prešovskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 19-krát. V Trenčianskom a Nitrianskom kraji boli príslušníci privolaní k 4 udalostiam.
V piatok, 27. apríla uskutočnili príslušníci 75 výjazdov. Hasiči poskytli pomoc pri 17 požiaroch, 57 technických udalostiach (z toho pri 30 dopravných nehodách) a pri 1 ekologickej udalosti. Hasiči v Banskobystrickom kraji zasahovali 14-krát. Menej práce mali príslušníci v Trenčianskom, Nitrianskom a Košickom kraji, ktorí boli privolaní k 6 udalostiam.
V prvý víkendový deň boli hasiči vyslaní k 84 udalostiam. Zasahovali pri 33 požiaroch, 49 technických udalostiach (z toho pri 29 dopravných nehodách) a pri 2 ekologických zásahoch. Príslušníci v Košickom kraji uskutočnili 19 výjazdov. V Bratislavskom kraji zasahovali
4-krát.
V posledný deň 17. týždňa bola pomoc hasičov potrebná pri 75 udalostiam. Hasiči zasahovali pri 35 požiaroch, pri 37 technických udalostiach (z toho pri 17 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali príslušníci v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde zasahovali 13-krát. Menej práci mali hasiči v Prešovskom kraji (4).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X