Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 23. týždni

Na cyklickej príprave vo VC HaZZ Lešť sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z Trnavského kraja

Začiatkom 23. týždňa zaznamenali hasiči 97 výjazdov, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 18 požiarom, 32 technickým zásahom, 43 dopravným nehodám a 4 ekologickým zásahom. Najviac požiarov vzniklo v Bratislavskom a Košickom kraji (5), ani jeden v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri technických udalostiach a dopravných nehodách museli až 17 – krát zasahovať hasiči v Banskobystrickom kraji, pokojnejšie to bolo v Žilinskom kraji (6 výjazdov). V pondelok bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (20), najmenej v Trenčianskom a Žilinskom kraji (9).
V utorok počet výrazne klesol, a to na 57. Pri požiaroch hasiči zasahovali 28 – krát, pri technických zásahoch 12 – krát, pri dopravných nehodách 13 – krát a pri ekologických udalostiach 4 – krát. 5 výjazdov k požiarom zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji, ani jeden v Nitrianskom kraji. V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (10 – krát), v Nitrianskom kraji nezaznamenali hasiči ani jeden výjazd.
Stred pracovného týždňa priniesol slovenským hasičom 76 udalostí, pri ktorých bola potrebná ich pomoc. Horelo 29 – krát, zasahovalo sa pri 24 technických udalostiach, pri 20 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (6), pri 1 požiari zasahovali bratislavskí hasiči. V stredu najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom kraji (16 – krát), najmenej v Bratislavskom kraji (5-krát).
Vo štvrtok 9. júna 2016 zasahovali hasiči pri 93 udalostiach, z toho pri 24 požiaroch, pri 38 technických zásahoch, pri 26 dopravných nehodách a pri 5 ekologických výjazdoch. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (12), najmenej v Trnavskom kraji (5). Vo štvrtok zasahovali pri výjazdoch rôzneho typu najčastejšie hasiči v Košickom kraji (15), najmenej hasiči v Bratislavskom kraji (8).
Posledný pracovný deň minulého týždňa si vyžiadal 87 výjazdov slovenských hasičov. Vzniklo 22 požiarov, 31 technických zásahov, 29 dopravných nehôd a 5 ekologických udalostí. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (6), ani raz nehorelo v Trenčianskom kraji. V piatok museli najčastejšie zasahovať hasiči v Prešovskom kraji (15 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (4).
V sobotu 11. júna 2016 vzniklo na Slovensku 65 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 14 – krát, hasiči zasahovali pri 25 technických výjazdoch a pri 26 dopravných nehodách. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji (3), v Bratislavskom kraji nehorelo vôbec. V sobotu sa najčastejšie zasahovalo v Prešovskom kraji (14), najmenej v Bratislavskom (4).
Posledný deň boli hasiči vyslaní k 64 udalostiam, z toho k 21 požiarom, 25 technickým zásahom, 17 dopravným nehodám a 1 ekologickému výjazdu. Najviac požiarov vzniklo v Prešovskom kraji (6), ani raz nehorelo v Bratislavskom kraji. Technické výjazdy a dopravné nehody najviac potrápili hasičov v Bratislavskom a Žilinskom kraji (8). V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (12 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (3).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X