Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 23. týždni

Na cyklickej príprave vo VC HaZZ Lešť sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z Trnavského kraja

Začiatkom 23. týždňa zaznamenali hasiči 97 výjazdov, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 18 požiarom, 32 technickým zásahom, 43 dopravným nehodám a 4 ekologickým zásahom. Najviac požiarov vzniklo v Bratislavskom a Košickom kraji (5), ani jeden v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri technických udalostiach a dopravných nehodách museli až 17 – krát zasahovať hasiči v Banskobystrickom kraji, pokojnejšie to bolo v Žilinskom kraji (6 výjazdov). V pondelok bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (20), najmenej v Trenčianskom a Žilinskom kraji (9).
V utorok počet výrazne klesol, a to na 57. Pri požiaroch hasiči zasahovali 28 – krát, pri technických zásahoch 12 – krát, pri dopravných nehodách 13 – krát a pri ekologických udalostiach 4 – krát. 5 výjazdov k požiarom zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji, ani jeden v Nitrianskom kraji. V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (10 – krát), v Nitrianskom kraji nezaznamenali hasiči ani jeden výjazd.
Stred pracovného týždňa priniesol slovenským hasičom 76 udalostí, pri ktorých bola potrebná ich pomoc. Horelo 29 – krát, zasahovalo sa pri 24 technických udalostiach, pri 20 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (6), pri 1 požiari zasahovali bratislavskí hasiči. V stredu najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom kraji (16 – krát), najmenej v Bratislavskom kraji (5-krát).
Vo štvrtok 9. júna 2016 zasahovali hasiči pri 93 udalostiach, z toho pri 24 požiaroch, pri 38 technických zásahoch, pri 26 dopravných nehodách a pri 5 ekologických výjazdoch. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (12), najmenej v Trnavskom kraji (5). Vo štvrtok zasahovali pri výjazdoch rôzneho typu najčastejšie hasiči v Košickom kraji (15), najmenej hasiči v Bratislavskom kraji (8).
Posledný pracovný deň minulého týždňa si vyžiadal 87 výjazdov slovenských hasičov. Vzniklo 22 požiarov, 31 technických zásahov, 29 dopravných nehôd a 5 ekologických udalostí. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (6), ani raz nehorelo v Trenčianskom kraji. V piatok museli najčastejšie zasahovať hasiči v Prešovskom kraji (15 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji (4).
V sobotu 11. júna 2016 vzniklo na Slovensku 65 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 14 – krát, hasiči zasahovali pri 25 technických výjazdoch a pri 26 dopravných nehodách. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji (3), v Bratislavskom kraji nehorelo vôbec. V sobotu sa najčastejšie zasahovalo v Prešovskom kraji (14), najmenej v Bratislavskom (4).
Posledný deň boli hasiči vyslaní k 64 udalostiam, z toho k 21 požiarom, 25 technickým zásahom, 17 dopravným nehodám a 1 ekologickému výjazdu. Najviac požiarov vzniklo v Prešovskom kraji (6), ani raz nehorelo v Bratislavskom kraji. Technické výjazdy a dopravné nehody najviac potrápili hasičov v Bratislavskom a Žilinskom kraji (8). V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (12 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (3).

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X