Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 25. týždni

Začiatok 25. týždňa znamenal pre slovenských hasičov 71 udalostí, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 13 požiarom, 29 technickým zásahom, 28 dopravným nehodám a 1 ekologickej udalosti. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (12), požiare najviac trápili hasičov v Bratislavskom kraji (4). V pondelok najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (14 – krát), najmenej v Košickom kraji (5 – krát).
V utorok boli hasiči vyslaní k 63 výjazdom, z toho k 21 požiarom, 26 technickým zásahom, 14 dopravným nehodám a 2 ekologickým udalostiam. Najviac požiarov vzniklo v Žilinskom kraji (5), ani jeden v Trenčianskom kraji. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom a Košickom kraji (12), najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (3).
V strede pracovného týždňa bolo zaznamenaných 75 zásahov, z toho 25 požiarov, 28 technických zásahov, 15 dopravných nehôd a 7 ekologických udalostí. Najviac požiarov vzniklo v Košickom kraji (7), 3 ekologické zásahy potrápili hasičov v Žilinskom kraji. V stredu najčastejšie zasahovali príslušníci v Žilinskom kraji (14), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
Vo štvrtok 23. júna 2016 zasahovali hasiči pri 36 požiaroch, 27 technických výjazdoch, 21 dopravných nehodách a 5 ekologických zásahoch. Požiare najviac potrápili hasičov v Trnavskom a Košickom kraji, kde museli zasahovať až 8 – krát. Najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. S najvyšším počtom výjazdov sa museli popasovať hasiči v Košickom kraji (18), 8 – krát zasahovali príslušníci v Banskobystrickom kraji.
Posledný pracovný deň minulého týždňa boli hasiči vyslaní k 113 udalostiam, z toho k 40 požiarom, 41 technickým zásahom, 28 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Najčastejšie horelo v Banskobystrickom kraji (8 – krát), najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji (12). V piatok vykonali najviac výjazdov hasiči z Banskobystrického kraja (20), najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (7).
V sobotu ovplyvnila počet výjazdov nepriaznivá poveternostná situácia. Hasiči sa pasovali najmä s popadanými stromami, polámanými konármi a zatopenými pivnicami. Bolo zaznamenaných až 72 technických výjazdov, 42 požiarov, 28 dopravných nehôd a 2 ekologické udalosti. Technická pomoc hasičov bola najčastejšie potrebná v Banskobystrickom kraji, kde museli hasiči zasahovať až 20 – krát. Najvyšší počet požiarov zase zaznamenali hasiči v Košickom kraji. V sobotu najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (29 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (7 – krát).
Posledný deň uplynulého týždňa zaznamenali hasiči 87 výjazdov. Zasahovali pri 20 požiaroch, 51 technických udalostiach a 16 dopravných nehodách. Najviac technických výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (13), najčastejšie horelo v Žilinskom kraji (6 – krát). V nedeľu bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Košickom kraji (15), najmenej v Trnavskom kraji (6).

Foto: Milan Dermek

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X