Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 25. týždni

Začiatok 25. týždňa znamenal pre slovenských hasičov 71 udalostí, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 13 požiarom, 29 technickým zásahom, 28 dopravným nehodám a 1 ekologickej udalosti. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (12), požiare najviac trápili hasičov v Bratislavskom kraji (4). V pondelok najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (14 – krát), najmenej v Košickom kraji (5 – krát).
V utorok boli hasiči vyslaní k 63 výjazdom, z toho k 21 požiarom, 26 technickým zásahom, 14 dopravným nehodám a 2 ekologickým udalostiam. Najviac požiarov vzniklo v Žilinskom kraji (5), ani jeden v Trenčianskom kraji. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom a Košickom kraji (12), najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (3).
V strede pracovného týždňa bolo zaznamenaných 75 zásahov, z toho 25 požiarov, 28 technických zásahov, 15 dopravných nehôd a 7 ekologických udalostí. Najviac požiarov vzniklo v Košickom kraji (7), 3 ekologické zásahy potrápili hasičov v Žilinskom kraji. V stredu najčastejšie zasahovali príslušníci v Žilinskom kraji (14), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
Vo štvrtok 23. júna 2016 zasahovali hasiči pri 36 požiaroch, 27 technických výjazdoch, 21 dopravných nehodách a 5 ekologických zásahoch. Požiare najviac potrápili hasičov v Trnavskom a Košickom kraji, kde museli zasahovať až 8 – krát. Najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. S najvyšším počtom výjazdov sa museli popasovať hasiči v Košickom kraji (18), 8 – krát zasahovali príslušníci v Banskobystrickom kraji.
Posledný pracovný deň minulého týždňa boli hasiči vyslaní k 113 udalostiam, z toho k 40 požiarom, 41 technickým zásahom, 28 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Najčastejšie horelo v Banskobystrickom kraji (8 – krát), najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji (12). V piatok vykonali najviac výjazdov hasiči z Banskobystrického kraja (20), najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (7).
V sobotu ovplyvnila počet výjazdov nepriaznivá poveternostná situácia. Hasiči sa pasovali najmä s popadanými stromami, polámanými konármi a zatopenými pivnicami. Bolo zaznamenaných až 72 technických výjazdov, 42 požiarov, 28 dopravných nehôd a 2 ekologické udalosti. Technická pomoc hasičov bola najčastejšie potrebná v Banskobystrickom kraji, kde museli hasiči zasahovať až 20 – krát. Najvyšší počet požiarov zase zaznamenali hasiči v Košickom kraji. V sobotu najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (29 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (7 – krát).
Posledný deň uplynulého týždňa zaznamenali hasiči 87 výjazdov. Zasahovali pri 20 požiaroch, 51 technických udalostiach a 16 dopravných nehodách. Najviac technických výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (13), najčastejšie horelo v Žilinskom kraji (6 – krát). V nedeľu bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Košickom kraji (15), najmenej v Trnavskom kraji (6).

Foto: Milan Dermek

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X