Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 27. týždni

Začiatok 27. týždňa priniesol slovenským hasičom 69 udalostí, pri ktorých museli zasahovať. Horelo 29 – krát, hasičská pomoc bola potrebná pri 27 technických zásahoch a 13 dopravných nehodách. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji (12), najmenej v Košickom kraji (5).
V utorok zasahovali hasiči o 11 – krát menej ako v pondelok, z toho 14 – krát pri požiaroch, 25 – krát pri technických udalostiach, 17 – krát pri dopravných nehodách a 2 – krát pri ekologických zásahoch. Najčastejšie boli k výjazdom vysielaní hasiči v Banskobystrickom kraji (9 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (5 – krát).
V stredu skomplikovala hasičom situáciu zlá poveternostná situácia, ktorá si vyžiadala až 109 zásahov. Pri požiaroch museli hasiči pomáhať 45 – krát, pri technických udalostiach rôzneho typu 39 – krát, pri dopravných nehodách 23 – krát a pri ekologických zásahoch 2 – krát. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji, kde horelo až 11 – krát, najčastejšie sa pri technických udalostiach a dopravných nehodách zapotili hasiči v Košickom a Prešovskom kraji (14 a 13 – krát). V stredu bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Košickom kraji (21), najmenej práce mali hasiči v Trenčianskom kraji (6).
Vo štvrtok 7. júla 2016 museli hasiči zasahovať pri 102 výjazdoch, z toho pri 44 požiaroch, 31 technických zásahoch, 25 dopravných nehodách a 2 ekologických udalostiach. Najviac požiarov sa rozhorelo v Bratislavskom kraji (8), 2 – krát horelo v Trenčianskom kraji. Vo štvrtok mali najviac výjazdov hasiči v Bratislavskom a Nitrianskom (16), najmenej v Trenčianskom kraji (7).
V piatok trápili hasičov opäť požiare, pri ktorých museli zasahovať až 45 – krát. Pri technických udalostiach zasahovali 30 – krát, pri dopravných nehodách 31 – krát a pri ekologických udalostiach až 7 – krát. Najviac požiarov vzniklo v Košickom kraji (16), zároveň bolo v tomto kraji zaznamenaných aj najviac ekologických udalostí (4). Piatok najviac potrápil hasičov v už spomínanom kraji – pri udalostiach rôzneho typu museli zasahovať až 30 – krát. Najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji (7).
V sobotu sa počet výjazdov zvýšil až na 117, a to najmä z dôvodu silného vetra. Najčastejšie museli hasiči zasahovať pri technických udalostiach rôzneho charakteru (49 – krát), k požiarom boli vyslaní 46 – krát, k dopravným nehodám 20 – krát a k ekologickým zásahom 2 – krát. Najviac požiarov (11), technických zásahov (11) a dopravných nehôd (7) bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji, kde hasiči dohromady zasahovali 29 – krát. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Trnavskom a Trenčianskom kraji (8).
Posledný deň v týždni sa na Slovensku stalo 95 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 45 – krát, hasiči boli vyslaní k 24 technických zásahom, 24 dopravným nehodám a 2 ekologickým zásahom. Najviac požiarov sa rozhorelo v Trenčianskom a Košickom kraji (7), najmenej v Banskobystrickom (4). V nedeľu bola pomoc hasičov najčastejšie potrebná v Žilinskom a Košickom kraji, kde zasahovali 14 – krát. Najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji (9).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X