Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 28. týždni

V prvý deň 28. kalendárneho týždňa zasahovali slovenskí hasiči pri 108 udalostiach, z toho pri 43 požiaroch, 36 technických udalostiach, 28 dopravných nehodách a 1 ekologickom výjazde. Najčastejšie horelo v Nitrianskom kraji (9 – krát), v Prešovskom kraji hasičov najviac potrápilo 11 technických výjazdov, z ktorých 4 boli dopravné nehody. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (18), najmenej práce mali hasiči v Žilinskom kraji (10).
Nasledujúci deň sa hasiči pasovali najmä s technickými výjazdmi, výšku ktorých ovplyvnila intenzívna búrková činnosť. Celkom bolo zaznamenaných až 141 výjazdov, pričom pri požiaroch príslušníci zasahovali 52 – krát, pri technických výjazdoch až 55 – krát, pri dopravných nehodách 27 – krát a pri ekologických udalostiach 7 – krát. Najviac technickej pomoci vykonali hasiči v Trenčianskom kraji, kde museli zasahovať až 17 – krát, požiare najviac potrápili hasičov v Košickom kraji, kde ich bolo zaznamenaných až 15. Druhý pracovný deň boli k najvyššiemu počtu výjazdov vyslaní hasiči v Košickom a Trnavskom kraji (24 a 22), najmenej výjazdov si vyžiadal Žilinský kraj (13).
Zhoršené počasie pokračovalo aj v stredu 13. júla. Slovenskí hasiči museli zasahovať pri 124 udalostiach, z toho pri 27 požiaroch, až 70 technických udalostiach, 22 dopravných nehodách a 5 ekologických zásahoch. Najviac výjazdov technického charakteru museli vykonať hasiči v Trenčianskom a Prešovskom kraji (22 a 24), najvyšší počet požiarov bol zaznamenaný taktiež v Prešovskom kraji (7). Prešovský kraj v stredu zamestnal hasičov najviac zo všetkých krajov na Slovensku – museli zasahovať až 31 – krát. Najnižší počet výjazdov vykonali hasiči v Žilinskom kraji, kde zasahovali len 6 – krát.
Aj napriek pokračujúcemu daždivému počasiu vo štvrtok sa počet výjazdov slovenských hasičov znížil na 117, avšak počet technických udalostí sa zvýšil o 3 čísla oproti predošlému dňu. Horelo 22 – krát, hasiči zasahovali pri 14 dopravných nehodách, 8 ekologických udalostiach a až 73 technických výjazdoch. Najčastejšie žiadali o technickú pomoc obyvatelia z Trnavského kraja (17), najmenej výjazdov takéhoto charakteru vykonali hasiči v Žilinskom kraji (5). Vo štvrtok zaznamenali najviac výjazdov hasiči v Trnavskom a Košickom kraji (23 a 22), najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (11).
Posledný pracovný deň minulého týždňa sa na Slovensku stalo 99 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči, z toho pri 27 požiaroch, 43 technických udalostiach, 25 dopravných nehodách a 4 ekologických výjazdoch. Najčastejšie horelo v Trnavskom kraji (9), ani jeden požiar nezaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. Najviac výjazdov vykonali príslušníci v Banskobystrickom a Košickom kraji (18 a 19), pokojnejšie služby mali hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji, kde zasahovali 5 – krát.
V prvý víkendový deň hasičov opäť potrápila nepriaznivá poveternostná situácia, ktorá so sebou priniesla až 134 udalostí. Najčastejšie hasiči zasahovali pri výjazdoch technického charakteru (64 – krát), pričom najzávažnejšia situácia bola v Košickom a Banskobystrickom kraji, kde vzniklo 22 a 21 udalostí takéhoto charakteru. V sobotu horelo 11 – krát, bolo zaznamenaných až 58 dopravných nehôd a 1 ekologický výjazd. K dopravným nehodám boli najčastejšie volaní hasiči v Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji (9, 9 a 10). Najvyšší počet výjazdov vykonali hasiči v Košickom kraji (26), najmenej v Trnavskom kraji (9).
Posledný deň 28. týždňa bolo na Slovensku zaznamenaných 102 udalostí. Pri požiaroch pomáhali 11 – krát, pri technických výjazdoch 48 – krát, pri dopravných nehodách 41 – krát a pri ekologických udalostiach 2 – krát. Najvyšší počet výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom kraji (20), najmenej v Bratislavskom kraji (6).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X