Home / AKTUALITY / Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 3. týždni roka 2018

Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 3. týždni roka 2018

V pondelok 15. januára boli hasiči vyslaní k 64 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 27 požiaroch, 34 technických udalostiach (z toho pri 17 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Banskobystrickom a Žilinskom kraji (13,11). Najmenej práce mali príslušníci v Trenčianskom kraji (2).
V utorok, 16. januára bola pomoc hasičov vplyvom nepriaznivého počasia potrebná pri 148 udalostiach. Príslušníci zasahovali pri 20 požiaroch, 126 technických zásahoch (z toho pri 109 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických udalostiach. V dôsledku hustého sneženie a silného mrazu hasiči poskytovali pomoc najmä pri dopravných nehodách na celom území Slovenska. Najviac zásahov uskutočnili príslušníci v Žilinskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji (24, 23, 23). Nižší počet výjazdov uskutočnili hasiči v Bratislavskom kraji, ktorí boli vyslaní k 8 udalostiam.
V stredu, 17. januára boli príslušníci vyslaní k 65 mimoriadnym udalostiam. Hasiči zasahovali pri 14 požiaroch, 51 technických udalostiach (z toho pri 27 dopravných nehodách). V Nitrianskom kraji zasahovali hasiči 12-krát. V Trnavskom a v Košickom kraji uskutočnili príslušníci 7 výjazdov.
Vo štvrtok, 18. januára boli hasiči privolaní k 68 udalostiam. Príslušníci zasahovali pri 14 požiaroch, 54 technických udalostiach (z toho pri 34 dopravných nehodách) . V tento deň neuskutočnili hasiči žiadny výjazd v súvislosti s ekologickou udalosťou. Najviac práce mali príslušníci v Košickom kraji (15), najmenej práce mali hasiči v Bratislavskom kraji, ktorí zasahovali 3-krát.
V posledný pracovný deň 3. Januárového týždňa zasahovali príslušníci pri 75 udalostiach. Hasiči boli vyslaní k 18 požiarom, 56 technickým zásahom (z toho k 33 dopravným nehodám) a k 1 ekologickému zásahu. V Žilinskom kraji bola pomoc hasičov potrebná 20-krát a v Bratislavskom kraji 3-krát.
V sobotu, 20. januára bola pomoc hasičov potrebná pri 67 udalostiach. Príslušníci boli privolaní k 11 požiarom, 56 technickým zásahom (z toho k 33 dopravným nehodám). V Banskobystrickom kraji zasahovali hasiči 16-krát. Najmenej práce mali príslušníci v Nitrianskom a Žilinskom kraji, kde uskutočnili 5 výjazdov k mimoriadnym udalostiam.
V posledný deň 3. týždňa boli hasiči vyslaní k 61 zásahom. Príslušníci poskytli pomoc pri 19 požiaroch, 39 technických udalostiach (z toho pri 21 dopravných nehodách) a pri 3 ekologických zásahoch. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji (14), najmenej práce mali príslušníci v Bratislavskom kraji (3).

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

A4ka cup corona edition 2, Terňa 2021

Komentáre comments

X