Home / AKTUALITY / Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 30. týždni

Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 30. týždni

Začiatkom 30. týždňa zaznamenali hasiči až 156 výjazdov k udalostiam rôzneho charakteru. Boli vyslaní k 28 požiarom, k 127 technickým udalostiam (z toho k 25 dopravným nehodám) a 1 ekologickému výjazdu. Najviac technických udalostí zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (až 40), najčastejšie horelo v Bratislavskom kraji (6 – krát). V pondelok mali najviac práce hasiči v Nitrianskom kraji (celkom 46 výjazdov), 7 udalostí zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji.
V utorok boli hasiči vyslaní k 136 prípadom, z toho k 21 požiarom, 114 technickým udalostiam (z toho k 50 dopravným nehodám) a 1 ekologickému výjazdu. Pri technických udalostiach najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom kraji (40), ktorí počas utorka zaznamenali aj najviac udalostí za celý deň (41). Najmenej boli k výjazdom volaní hasiči z Bratislavského a Banskobystrického kraja (9).
V stredu sa situácia výrazne upokojila a počet výjazdov slovenských hasičov klesol na 79. Horelo 19 – krát, hasiči tiež pomáhali pri 60 technických udalostiach (z toho pri 27 dopravných nehodách). Pri ekologických výjazdoch nezasahovali. Najviac práce mali hasiči v Žilinskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji (13, 12 a 11), najmenej udalostí vzniklo v Trnavskom a Trenčianskom kraji (7).
Vo štvrtok 27. júla 2017 boli hasiči vyslaní k 68 prípadom, z toho k 19 požiarom a 49 technickým výjazdom (z toho k 24 dopravným nehodám). Pri ekologických udalostiach nezasahovali. Najčastejšie pomáhali hasiči v Prešovskom kraji (17 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (3).
Posledný pracovný deň bol pre hasičov taktiež relatívne kľudný. Boli vyslaní k 30 požiarom, 55 technickým udalostiam (z toho k 24 dopravným nehodám) a 2 ekologickým výjazdom. Celkom zasahovali v 87 prípadoch, pričom najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom kraji (25 – krát), najmenej hasiči v Trenčianskom kraji (5).
V sobotu boli hasiči vyslaní k 91 udalostiam, z toho k 39 požiarom a 52 technickým udalostiam (z toho k 20 dopravným nehodám). Pri ekologických výjazdoch nezasahovali. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji (19 výjazdov), 8 výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.
Posledný deň 30. týždňa zasahovali slovenskí hasiči pri 95 udalostiach, z toho pri 40 požiaroch, 52 technických udalostiach (z toho pri 16 dopravných nehodách) a 3 ekologických udalostiach. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom kraji (23), 7 – krát zasahovali hasiči v Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

Komentáre

comments

Pozrite aj

PERFEKTNÁ SPOLUPRÁCA PROFESIONÁLNYCH A DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Pomoc dobrovoľných hasičov pri záchrane životov a majetku je nenahraditeľná, či už sú to požiare, …

X