Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 31. týždni

Prvý augustový deň potrápilo slovenských hasičov 116 výjazdov, ktoré súviseli najmä s nepriaznivou poveternostnou situáciou. Technické zásahy, pri ktorých hasiči bojovali najmä so spadnutými stromami, zlomenými konármi a veľkým množstvom prebytočnej vody, tvorili až 61 výjazdov, pričom najvyšší počet bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji (20 udalostí). Pri požiaroch hasiči zasahovali 24 – krát, pri dopravných nehodách 27 – krát a pri ekologických udalostiach 4 – krát. Najviac výjazdov celkom bolo zaznamenaných v Nitrianskom (24), najmenej v Trenčianskom kraji (4).
2. augusta 2016 boli príslušníci HaZZ vyslaní k 85 výjazdom, z toho k 39 požiarom, 22 technickým výjazdom, 20 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Až 12 – krát museli hasiči zasahovať pri požiaroch v Nitrianskom kraji, kde boli zároveň vyslaní aj k najvyššiemu počtu technických výjazdov (16). Najviac výjazdov vykonali v utorok hasiči z Nitrianskeho (28), najmenej hasiči z Trenčianskeho kraja (2).
V strede pracovného týždňa sa na Slovensku stalo 74 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 25 – krát, pomoc hasičov bola potrebná pri 29 technických výjazdoch, 14 dopravných nehodách a 6 ekologických výjazdoch. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Banskobystrickom a Košickom kraji (15), najmenej v Bratislavskom kraji (5).
Vo štvrtok 4. augusta 2016 hasiči zasahovali pri 87 udalostiach, z toho pri 41 požiaroch, 27 technických výjazdoch, 13 dopravných nehodách a 6 ekologických udalostiach. Najčastejšie horelo v Nitrianskom kraji (10 – krát), naopak 3 požiare boli zaznamenané v Trnavskom kraji. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom (16), najmenej v Trenčianskom kraji (7).
Posledný pracovný deň počet výjazdov ovplyvnila búrková činnosť, dôsledkom ktorej hasiči v piatok zasahovali pri 68 technických udalostiach. K požiarom boli vyslaní 36 – krát a k dopravným nehodám 25 – krát. Celkom zasahovali pri 129 udalostiach. Najviac technickej pomoci bolo potrebnej v Trnavskom kraji (22), v Prešovskom kraji zas horelo až 8 – krát. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom (26), najmenej v Banskobystrickom kraji (9).
V sobotu boli slovenskí hasiči vyslaní k 99 udalostiam, z toho k 23 požiarom, 43 technickým výjazdom, 31 dopravným nehodám a 2 ekologickým zásahom. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom a Žilinskom (17 a 16), najmenej v Trenčianskom kraji (5).
Posledný deň 31. týždňa priniesol hasičom 81 zásahov. Horelo 35 – krát, pomoc bola potrebná pri 24 technických výjazdoch, 20 dopravných nehodách a 2 ekologických udalostiach. Najviac požiarov vzniklo v Bratislavskom (8), jeden v Žilinskom kraji. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Košickom (17), najmenej v Trnavskom a Trenčianskom kraji (5).

Foto: ilustračné

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X