Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 32. týždni

Prvý deň 32. týždňa pomáhali slovenskí hasiči pri 82 udalostiach, z toho pri 32 požiaroch, 21 technických zásahoch, 26 dopravných nehodách a 3 ekologických udalostiach. Požiare (8) najviac potrápili hasičov v Prešovskom kraji, najviac technických zásahoch a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji (13). V pondelok 8. augusta 2016 najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom (15) a Prešovskom (14), najmenej v Banskobystrickom kraji (6).
V utorok horelo 36 – krát, hasiči zaregistrovali 27 technických zásahov, 28 dopravných nehôd a 1 ekologickú udalosť – celkom 92 výjazdov. V Košickom kraji horelo až 10 – krát, v Bratislavskom kraji ani raz. Najviac zásahov zaznamenali hasiči v Košickom (17), Prešovskom a Žilinskom kraji (16), iba jedenkrát zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji.
V strede pracovného týždňa sa počet výjazdov zvýšil na 112. Vzniklo 18 požiarov, 39 technických udalostí, až 52 dopravných nehôd a 3 výjazdy k ekologickým zásahom. Pri technických udalostiach museli 15 – krát zasahovať príslušníci v Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Najviac výjazdov počas stredy zaznamenali hasiči v Košickom kraji (20), najmenej v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (8).
Vo štvrtok hasiči zasahovali pri 71 výjazdoch, z toho pri 20 požiaroch, 27 technických zásahoch, 22 dopravných nehodách a 2 ekologických udalostiach. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Košickom kraji (15), najmenej v Bratislavskom a Žilinskom kraji (6).
Posledný pracovný deň sa na Slovensku stalo 74 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 19 požiarov, 31 technických udalostí, 32 dopravných nehôd a 2 ekologické udalosti. Najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom a Košickom kraji (12 – krát), len k 2 výjazdom boli vyslaní hasiči v Trenčianskom kraji.
V sobotu zasahovali hasiči pri 81 udalostiach, z toho pri 30 požiaroch, 25 technických výjazdoch, 24 dopravných nehodách a 2 ekologických zásahoch. Najviac požiarov vzniklo v Košickom (7), Prešovskom a Banskobystrickom kraji (6), jedenkrát horelo v Trnavskom a Žilinskom kraji. V sobotu boli k výjazdom najčastejšie volaní hasiči v Banskobystrickom kraji (17 – krát), najmenej zasahovali hasiči v Trnavskom kraji (4 – krát).
Posledný deň v týždni slovenskí hasiči pomáhali pri 90 udalostiach. Horelo 25 – krát, pomoc hasičov bola potrebná pri 37 technických udalostiach, 27 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (13), najmenej v Trnavskom kraji (1). V nedeľu boli k udalostiam rôzneho charakteru najčastejšie volaní hasiči v Žilinskom kraji (15 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (5 – krát).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X