Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 33. týždni

Prvý deň 33. týždňa pomáhali slovenskí hasiči pri 81 udalostiach, z toho pri 20 požiaroch, 37 technických zásahoch, 21 dopravných nehodách a 3 ekologických udalostiach. Požiare (5) najviac potrápili hasičov v Košickom kraji, najviac technických zásahov a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (14). V pondelok 15. augusta 2016 najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (17), najmenej v Trenčianskom kraji (5).
V utorok horelo 22 – krát, hasiči zaregistrovali 39 technických zásahov, 20 dopravných nehôd a 5 ekologických udalostí – celkom 86 výjazdov. Najviac zásahov zaznamenali hasiči v Košickom a Prešovskom kraji (16), 6 – krát zasahovali hasiči v Trnavskom kraji.
V strede pracovného týždňa bolo na Slovensku zaznamenaných 82 výjazdov hasičov. Vzniklo 19 požiarov, 37 technických udalostí, 24 dopravných nehôd a 2 výjazdy k ekologickým zásahom. Pri technických udalostiach museli 14 – krát zasahovať príslušníci v Košickom kraji. Najviac výjazdov počas stredy zaznamenali hasiči v Košickom kraji (17), iba 2 v Trenčianskom kraji.
Vo štvrtok hasiči zasahovali pri 74 výjazdoch, z toho pri 26 požiaroch, 21 technických zásahoch, 23 dopravných nehodách a 4 ekologických udalostiach. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Košickom kraji (15), najmenej v Trnavskom kraji (2).
Posledný pracovný deň sa na Slovensku stalo 59 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 15 požiarov, 23 technických udalostí a 21 dopravných nehôd. Najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (14 – krát), len k 3 výjazdom boli vyslaní hasiči v Trnavskom kraji.
V sobotu zasahovali hasiči pri 77 udalostiach, z toho pri 28 požiaroch, 28 technických výjazdoch, 17 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najviac požiarov vzniklo v Žilinskom (7) a Košickom kraji (6), 1 – krát horelo v Banskobystrickom kraji. V sobotu boli k výjazdom najčastejšie volaní hasiči v Žilinskom (17) a Košickom kraji (16), najmenej zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (4 – krát).
Posledný deň počet výjazdov hasičov ovplyvnila zhoršená poveternostná situácia. Pri požiaroch zasahovali hasiči 10 – krát, pri technických udalostiach 37 – krát, pri dopravných nehodách 39 – krát a pri ekologických výjazdoch 4 – krát. Najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Košickom kraji (21), najmenej v Trnavskom kraji (2). V nedeľu boli k udalostiam rôzneho charakteru najčastejšie volaní hasiči v Košickom kraji (25 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (2 – krát).

Foto: ilustračné

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X