Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 33. týždni

Prvý deň 33. týždňa pomáhali slovenskí hasiči pri 81 udalostiach, z toho pri 20 požiaroch, 37 technických zásahoch, 21 dopravných nehodách a 3 ekologických udalostiach. Požiare (5) najviac potrápili hasičov v Košickom kraji, najviac technických zásahov a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (14). V pondelok 15. augusta 2016 najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (17), najmenej v Trenčianskom kraji (5).
V utorok horelo 22 – krát, hasiči zaregistrovali 39 technických zásahov, 20 dopravných nehôd a 5 ekologických udalostí – celkom 86 výjazdov. Najviac zásahov zaznamenali hasiči v Košickom a Prešovskom kraji (16), 6 – krát zasahovali hasiči v Trnavskom kraji.
V strede pracovného týždňa bolo na Slovensku zaznamenaných 82 výjazdov hasičov. Vzniklo 19 požiarov, 37 technických udalostí, 24 dopravných nehôd a 2 výjazdy k ekologickým zásahom. Pri technických udalostiach museli 14 – krát zasahovať príslušníci v Košickom kraji. Najviac výjazdov počas stredy zaznamenali hasiči v Košickom kraji (17), iba 2 v Trenčianskom kraji.
Vo štvrtok hasiči zasahovali pri 74 výjazdoch, z toho pri 26 požiaroch, 21 technických zásahoch, 23 dopravných nehodách a 4 ekologických udalostiach. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Košickom kraji (15), najmenej v Trnavskom kraji (2).
Posledný pracovný deň sa na Slovensku stalo 59 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 15 požiarov, 23 technických udalostí a 21 dopravných nehôd. Najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (14 – krát), len k 3 výjazdom boli vyslaní hasiči v Trnavskom kraji.
V sobotu zasahovali hasiči pri 77 udalostiach, z toho pri 28 požiaroch, 28 technických výjazdoch, 17 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najviac požiarov vzniklo v Žilinskom (7) a Košickom kraji (6), 1 – krát horelo v Banskobystrickom kraji. V sobotu boli k výjazdom najčastejšie volaní hasiči v Žilinskom (17) a Košickom kraji (16), najmenej zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (4 – krát).
Posledný deň počet výjazdov hasičov ovplyvnila zhoršená poveternostná situácia. Pri požiaroch zasahovali hasiči 10 – krát, pri technických udalostiach 37 – krát, pri dopravných nehodách 39 – krát a pri ekologických výjazdoch 4 – krát. Najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Košickom kraji (21), najmenej v Trnavskom kraji (2). V nedeľu boli k udalostiam rôzneho charakteru najčastejšie volaní hasiči v Košickom kraji (25 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (2 – krát).

Foto: ilustračné

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X