Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 35. týždni

Posledný augustový pondelok zasahovali hasiči na Slovensku pri 83 udalostiach, z toho pri 30 požiaroch, 32 technických udalostiach, 17 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najčastejšie horelo v Košickom kraji, kde príslušníci zasahovali až 8 – krát. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (9). V pondelok bola pomoc hasičov potrebná najmä v Košickom kraji (hasiči zasahovali až 17 – krát), iba 3 – krát zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji.
V utorok boli slovenskí hasiči vyslaní k 77 výjazdom. Horelo 29 – krát (najčastejšie v Trenčianskom kraji: 6 – krát), ďalej hasiči boli vyslaní k 28 technickým zásahom a 20 dopravným nehodám. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Trnavskom (13), najmenej v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji (6).
Posledný augustový deň sa počet výjazdov zvýšil na 89. Vzniklo 31 požiarov, 27 technických udalostí, 29 dopravných nehôd a 2 ekologické udalosti. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (21), najmenej v Trenčianskom kraji (4).
Prvý septembrový deň zasahovali hasiči pri 70 udalostiach, z toho pri 31 požiaroch, 22 technických udalostiach, 15 dopravných nehodách a 2 ekologických výjazdoch. Najčastejšie horelo v Trenčianskom a Žilinskom kraji (6 – krát), pri jednom požiari zasahovali príslušníci v Nitrianskom kraji. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Trnavskom (13), najmenej v Košickom kraji (5).
V piatok 2. septembra 2016 sa na Slovensku stalo 90 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 32 požiarov, 33 technických udalostí, 20 dopravných nehôd a 5 ekologických udalostí. Najčastejšie horelo v Žilinskom kraji (7 – krát), 1 požiar hasili príslušníci v Trenčianskom kraji. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Banskobystrickom (17), najmenej v Trnavskom a Prešovskom kraji (7).
Prvý víkendový deň boli hasiči vyslaní k 79 udalostiam, z toho k 39 požiarom, 22 technickým výjazdom, 17 dopravným nehodám a 1 ekologickej udalosti. Až 8 požiarov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji, najmenej požiarov vzniklo v Prešovskom kraji (3). V sobotu sa najviac zapotili hasiči v Prešovskom kraji (zasahovali 12 – krát), najmenej udalostí vzniklo v Trenčianskom kraji (6).
Posledný deň 35. týždňa vzniklo na Slovensku 58 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 22 – krát, hasiči zasahovali pri 13 technických výjazdoch, 17 dopravných nehodách a 6 ekologických zásahoch. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Žilinskom a Prešovskom kraji (14 a 13), najmenej v Trenčianskom kraji (2).

Foto: ilustračné

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X