Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 36. týždni

5. septembra 2016 zasahovali hasiči na Slovensku pri 108 udalostiach, z toho pri 18 požiaroch, 31 technických udalostiach, 54 dopravných nehodách a 5 ekologických zásahoch. Najčastejšie horelo v Nitrianskom kraji, kde príslušníci zasahovali 4 – krát. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Košickom kraji (20). V pondelok bola pomoc hasičov potrebná najmä v Košickom kraji (hasiči zasahovali až 26 – krát), 8 – krát zasahovali hasiči v Trnavskom a Žilinskom kraji.
V utorok boli slovenskí hasiči vyslaní k 70 výjazdom. Horelo 10 – krát, hasiči boli vyslaní k 35 technickým zásahom, 22 dopravným nehodám a 3 ekologickým udalostiam. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Prešovskom (18), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
V stredu 7. septembra sa počet výjazdov znížil na 69. Vzniklo 15 požiarov, 38 technických udalostí a 16 dopravných nehôd. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (12), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
Predposledný pracovný deň zasahovali hasiči pri 82 udalostiach, z toho pri 18 požiaroch, 36 technických udalostiach, 24 dopravných nehodách a 4 ekologických výjazdoch. Najčastejšie horelo v Košickom kraji (4 – krát), ani jeden požiar nezaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji. Najviac výjazdov vzniklo v Košickom (13), najmenej v Trnavskom kraji (5)
V piatok 9. septembra 2016 sa na Slovensku stalo 87 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 20 požiarov, 35 technických udalostí, 29 dopravných nehôd a 3 ekologické udalosti. Najčastejšie horelo v Trnavskom kraji (8 – krát), 1 požiar hasili príslušníci v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Banskobystrickom (16), najmenej v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji (8).
Prvý víkendový deň boli hasiči vyslaní k 79 udalostiam, z toho k 24 požiarom, 23 technickým výjazdom a 32 dopravným nehodám. 5 požiarov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji, najmenej požiarov vzniklo v Trenčianskom kraji (1). V sobotu sa najviac zapotili hasiči v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji (zasahovali 13 – krát), najmenej udalostí vzniklo v Trenčianskom kraji (4).
Posledný deň 36. týždňa vzniklo na Slovensku 47 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 15 – krát, hasiči zasahovali pri 18 technických výjazdoch, 13 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom kraji (8), najmenej v Bratislavskom a Košickom kraji (3).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X