Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 36. týždni

5. septembra 2016 zasahovali hasiči na Slovensku pri 108 udalostiach, z toho pri 18 požiaroch, 31 technických udalostiach, 54 dopravných nehodách a 5 ekologických zásahoch. Najčastejšie horelo v Nitrianskom kraji, kde príslušníci zasahovali 4 – krát. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Košickom kraji (20). V pondelok bola pomoc hasičov potrebná najmä v Košickom kraji (hasiči zasahovali až 26 – krát), 8 – krát zasahovali hasiči v Trnavskom a Žilinskom kraji.
V utorok boli slovenskí hasiči vyslaní k 70 výjazdom. Horelo 10 – krát, hasiči boli vyslaní k 35 technickým zásahom, 22 dopravným nehodám a 3 ekologickým udalostiam. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Prešovskom (18), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
V stredu 7. septembra sa počet výjazdov znížil na 69. Vzniklo 15 požiarov, 38 technických udalostí a 16 dopravných nehôd. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (12), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
Predposledný pracovný deň zasahovali hasiči pri 82 udalostiach, z toho pri 18 požiaroch, 36 technických udalostiach, 24 dopravných nehodách a 4 ekologických výjazdoch. Najčastejšie horelo v Košickom kraji (4 – krát), ani jeden požiar nezaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji. Najviac výjazdov vzniklo v Košickom (13), najmenej v Trnavskom kraji (5)
V piatok 9. septembra 2016 sa na Slovensku stalo 87 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Vzniklo 20 požiarov, 35 technických udalostí, 29 dopravných nehôd a 3 ekologické udalosti. Najčastejšie horelo v Trnavskom kraji (8 – krát), 1 požiar hasili príslušníci v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Banskobystrickom (16), najmenej v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji (8).
Prvý víkendový deň boli hasiči vyslaní k 79 udalostiam, z toho k 24 požiarom, 23 technickým výjazdom a 32 dopravným nehodám. 5 požiarov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji, najmenej požiarov vzniklo v Trenčianskom kraji (1). V sobotu sa najviac zapotili hasiči v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji (zasahovali 13 – krát), najmenej udalostí vzniklo v Trenčianskom kraji (4).
Posledný deň 36. týždňa vzniklo na Slovensku 47 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 15 – krát, hasiči zasahovali pri 18 technických výjazdoch, 13 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac výjazdov vykonali hasiči v Prešovskom kraji (8), najmenej v Bratislavskom a Košickom kraji (3).

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X