Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 37. týždni

Hasiči vo štvrtok zasahovali pri požiari kamióna v Piešťanoch

Začiatkom 37. týždňa zaznamenali hasiči 79 výjazdov, pri ktorých museli zasahovať. Boli vyslaní k 24 požiarom, 23 technickým zásahom, 25 dopravným nehodám a až 7 ekologickým zásahom. Najviac požiarov vzniklo v Bratislavskom a Trnavskom kraji (6), ani jeden v Prešovskom kraji. V pondelok bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Košickom (16), najmenej v Nitrianskom a Žilinskom kraji (6).
V utorok počet výjazdov klesol na 76. Pri požiaroch hasiči zasahovali 22 – krát, pri technických zásahoch 32 – krát, pri dopravných nehodách 21 – krát a pri ekologických udalostiach 1 – krát. 6 výjazdov k požiarom zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji, ani jeden v Nitrianskom a Košickom kraji. V utorok najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (17 – krát), v Košickom kraji zaznamenali hasiči len 4 výjazdy.
Stred pracovného týždňa priniesol slovenským hasičom nárast udalostí, pri ktorých bola potrebná ich pomoc. Bolo ich až 94. Horelo 31 – krát, zasahovalo sa pri 32 technických udalostiach, pri 28 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (9), pri 1 požiari zasahovali trenčianski hasiči. V stredu najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom (14 – krát), najmenej v Nitrianskom kraji (8 – krát).
Vo štvrtok 15. septembra 2016 zasahovali hasiči pri 86 udalostiach, z toho pri 36 požiaroch, pri 26 technických zásahoch, 23 dopravných nehodách a pri 1 ekologickom výjazde. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Prešovskom (9), najmenej v Bratislavskom kraji (4). Vo štvrtok zasahovali pri výjazdoch rôzneho typu najčastejšie hasiči v Nitrianskom kraji (14), najmenej hasiči v Banskobystrickom kraji (7).
Posledný pracovný deň minulého týždňa si vyžiadal rovnú stovku výjazdov slovenských hasičov. Vzniklo 34 požiarov, 32 technických zásahov, 27 dopravných nehôd a 7 ekologických udalostí. Pri najvyššom počte technických zásahov a dopravných nehôd museli zasahovať hasiči v Prešovskom kraji (15 – krát), iba 3 takéto zásahy zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji. V piatok museli najčastejšie zasahovať hasiči v Prešovskom kraji (19 – krát), k najnižšiemu počtu výjazdov boli vyslaní hasiči v Bratislavskom kraji (8).
V sobotu 17. septembra 2016 vzniklo na Slovensku 83 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Horelo 13 – krát, hasiči zasahovali pri 30 technických výjazdoch, pri 37 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (3), v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji nehorelo vôbec. V sobotu sa najčastejšie zasahovalo v Žilinskom (17 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (6 – krát).
Posledný deň boli hasiči vyslaní k 56 udalostiam, z toho k 8 požiarom, 27 technickým zásahom, 17 dopravným nehodám a 4 ekologickým výjazdom. Technické výjazdy a dopravné nehody najviac potrápili hasičov v Žilinskom a Prešovskom kraji (8). V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Trenčianskom (10 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (3).

Foto: ilustračné

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X