Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 40. týždni roka 2018

Prvý októbrový deň boli hasiči privolaní k 61 udalostiam. Zasahovali pri 18 požiaroch, pri 43 technických zásahoch (z toho pri 24 dopravných nehodách). Najviac práce mali príslušníci v Trnavskom a Košickom kraji, kde zasahovali 12-krát. Menej práce mali hasiči v Trenčianskom kraji (2).
V utorok, 02. októbra boli príslušníci privolaní k 86 udalostiam. Hasiči boli vyslaní k 21 požiarom, k 62 technickým zásahom (z toho k 44 dopravným nehodám) a k 3 ekologickým udalostiam. V Žilinskom a Košickom kraji zasahovali 15-krát. V Trenčianskom kraji boli príslušníci privolaní k 5 udalostiam.
V stredu, 03. októbra uskutočnili hasiči 74 výjazdov. Ich pomoc bola potrebná pri 11 požiaroch, pri 63 technických zásahoch (z toho pri 31 dopravných nehodách). Najviac práce mali príslušníci v Prešovskom kraji, kde zasahovali 13-krát. Menej práce mali hasiči v Bratislavskom kraji, kde poskytli pomoc 4-krát.
Vo štvrtok, 04. októbra boli príslušníci HaZZ vyslaní k 70 udalostiam. Zasahovali pri 21 požiaroch, pri 47 technických zásahoch (z toho pri 18 dopravných nehodách) a pri
2 ekologických udalostiach. V Banskobystrickom kraji zasahovali príslušníci 16-krát. V Bratislavskom a Trenčianskom kraji poskytli pomoc 5-krát.
V piatok, 05. októbra zasahovali hasiči 88-krát. Príslušníci boli privolaní k 30 požiarom, k 55 technických zásahom (z toho k 28 dopravným nehodám) a k 3 ekologickým výjazdom. Najviac práce mali príslušníci v Nitrianskom kraji, ktorí zasahovali 16-krát. Menej práce mali hasiči v Trnavskom kraji (5).
V sobotu, 06. októbra bola pomoc hasičov potrebná pri 109 udalostiach. Zasahovali pri 49 požiaroch, pri 56 technických zásahoch (z toho pri 19 dopravných nehodách) a pri 4 ekologických výjazdoch. Najviac práce mali príslušníci v Banskobystrickom kraji, kde uskutočnili 22 výjazdov. V Trenčianskom kraji zasahovali hasiči 4-krát.
V nedeľu, 07. októbra uskutočnili hasiči 68 výjazdov. Príslušníci boli vyslaní k 28 požiarom, k 38 technickým zásahom (z toho k 19 dopravným nehodám) a k 2 ekologickým výjazdom. V Žilinskom kraji poskytli hasiči pomoc 16-krát. Menej práce mali príslušníci v Nitrianskom kraji, kde bola ich pomoc potrebná 4-krát.

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Majstrovstvá SR | 23.10.2021 | GALANTA

Komentáre comments

X