Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 44. týždni

Prvý deň 44. týždňa priniesol slovenským hasičom 67 výjazdov. Zasahovali pri 20 požiaroch, 15 technických udalostiach a 32 dopravných nehodách. Pri najvyššom počte dopravných nehôd museli zasahovať hasiči v Nitrianskom a Prešovskom kraji (7 – krát). V pondelok 31. októbra 2016 zasahovali najčastejšie hasiči v Nitrianskom kraji (14 – krát), najmenej hasiči v Bratislavskom kraji (3 – krát).
V utorok, počas Sviatku všetkých svätých, boli hasiči vyslaní iba k 45 výjazdom, z toho k 20 požiarom, 19 technickým zásahom a 6 dopravným nehodám. Najviac požiarov vzniklo v Nitrianskom a Košickom kraji (5), ani jeden v Banskobystrickom kraji. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji (7), najmenej v Trenčianskom kraji (2).
V strede pracovného týždňa bolo zaznamenaných 61 zásahov, z toho 23 požiarov, 15 technických zásahov, 18 dopravných nehôd a 5 ekologických udalostí. V stredu najčastejšie zasahovali príslušníci v Banskobystrickom kraji (13), najmenej v Trenčianskom kraji (3).
Vo štvrtok 3. novembra 2016 zasahovali hasiči pri 36 požiaroch, 16 technických výjazdoch, 19 dopravných nehodách a 2 ekologických zásahoch (celkom 73 zásahov). Požiare najviac potrápili hasičov v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, kde museli zasahovať až 7 – krát. Najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (10). S najvyšším počtom výjazdov sa museli popasovať hasiči v Prešovskom kraji (14), 6 – krát zasahovali príslušníci v Nitrianskom kraji.
V posledný pracovný deň minulého týždňa sa počet výjazdov zvýšil na 82. Hasiči boli vyslaní k 32 požiarom, 19 technickým zásahom, 26 dopravným nehodám a k 5 ekologickým udalostiam. Najčastejšie horelo v Trnavskom a Prešovskom kraji (6 – krát), najviac technických výjazdov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Žilinskom a Prešovskom kraji (12). V piatok vykonali najviac výjazdov hasiči z Prešovského kraja (18), najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (6).
V prvú novembrovú sobotu zasahovali hasiči pri 79 udalostiach. Horelo 34 – krát, hasiči pomáhali pri 24 technických udalostiach, 18 dopravných nehodách a 3 ekologických výjazdoch. 5. novembra 2016 sa najviac potrápili hasiči v Trenčianskom kraji, ktorí zasahovali 13 – krát, najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (6).
Posledný deň uplynulého týždňa zaznamenali hasiči 67 výjazdov. Zasahovali pri 14 požiaroch, 27 technických udalostiach, 25 dopravných nehodách a 1 ekologickom výjazde. Najviac technických výjazdov a výjazdov k dopravným nehodám vykonali hasiči v Košickom kraji (15). V nedeľu bolo najviac výjazdov zaznamenaných v Košickom kraji (16), najmenej v Bratislavskom kraji (5).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X