Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 46. týždni

V pondelok 14. novembra 2016 zasahovali slovenskí hasiči pri 81 udalostiach, z toho pri 28 požiaroch, 28 technických zásahoch, 22 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch. Najvyšší počet požiarov zaznamenali v Banskobystrickom kraji (8), kde sa hasiči zároveň najčastejšie pasovali aj s technickými zásahmi a dopravnými nehodami (10). V pondelok bola pomoc hasičov najpotrebnejšia v Banskobystrickom kraji, kde zasahovali až 18 – krát, najmenej výjazdov vykonali hasiči v Trenčianskom kraji (7).
15. novembra 2016 boli hasiči vyslaní k 77 zásahom. Horelo 35 – krát, hasiči zasahovali pri 16 technických udalostiach, pri 25 dopravných nehodách a pri 1 ekologickom zásahu. V Trenčianskom kraji hasičov potrápili najmä požiare, pri ktorých museli zasahovať až 9 – krát. V spomínanom kraji vzniklo počas utorka najviac udalostí, a to 14. Najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji (6).
Stred pracovného týždňa priniesol príslušníkom 83 výjazdov. Zasahovali pri 14 požiaroch, 21 technických udalostiach, 46 dopravných nehodách a 2 ekologických zásahoch. Najvyšší počet zásahov vykonali hasiči v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (16 a 15), najmenej zasahovali hasiči v Trnavskom a Trenčianskom kraji (5).
Vo štvrtok sa na Slovensku stalo 79 udalostí, pri ktorých museli zasahovať hasiči. Boli vyslaní k 21 požiarom, 30 technickým zásahom, 24 dopravným nehodám a 4 ekologickým udalostiam. Pri udalostiach rôzneho druhu najčastejšie zasahovali hasiči v Košickom kraji (13 – krát), najnižší počet výjazdov bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji (6).
Posledný deň pracovného týždňa zasahovali hasiči pri 77 udalostiach rôzneho druhu. Boli vyslaní k 25 požiarom, 22 technickým udalostiam, 29 dopravným nehodám a k 1 ekologickej udalosti. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (12), pri najvyššom počte požiarov zasahovali hasiči v Košickom kraji (6). Piatok v počte zásahov najviac potrápil hasičov v Košickom kraji, kde museli zasahovať až 17 – krát. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Trnavskom kraji (4).
V sobotu sa počet výjazdov príslušníkov HaZZ zvýšil na 87. Zasahovali pri 19 požiaroch, 34 technických udalostiach, 31 dopravných nehodách a 3 ekologických výjazdoch. Najviac požiarov vzniklo v Košickom kraji (7), v Žilinskom kraji sa hasiči najčastejšie pasovali s technickými udalosťami a dopravnými nehodami, kde zasahovali 16 – krát. Najviac udalostí vzniklo v sobotu v Žilinskom kraji (19), najmenej v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (8).
Posledný deň 46. Týždňa si vyžiadal 63 výjazdov hasičov. Boli vyslaní k 20 požiarom, 23 technickým udalostiam, 17 dopravným nehodám a 3 ekologickým zásahom. V nedeľu najčastejšie zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (16 – krát), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (2).

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X