Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 48. týždni

V pondelok 28. novembra 2016 boli slovenskí hasiči vyslaní k 81 výjazdom, z toho k 24 požiarom, 18 technickým zásahom, 34 dopravným nehodám a k 5 ekologickým udalostiam. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji (16), k 3 výjazdom boli vyslaní hasiči v Bratislavskom kraji.
V utorok boli príslušníci HaZZ vyslaní k 80 udalostiam rôzneho charakteru. Zasahovali pri 32 požiaroch, 19 technických zásahoch, 23 dopravných nehodách a 4 ekologických zásahoch. Najviac technických zásahov a dopravných nehôd zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (12), iba pri jednej technickej udalosti zasahovali hasiči v Košickom kraji. V utorok bolo najviac výjazdov vykonaných v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (13), 4 – krát zasahovali príslušníci v Bratislavskom kraji.
V stredu 30. novembra 2016 boli hasiči vyslaní k 65 výjazdom, z toho k 20 požiarom, 27 technickým udalostiam, 17 dopravným nehodám a 1 ekologickej udalosti. Najčastejšie zasahovali hasiči v Trenčianskom a Žilinskom kraji (11 – krát), najmenej v Bratislavskom kraji (4 – krát).
Prvý decembrový deň priniesol slovenským hasičom dvojnásobný počet výjazdov. Museli zasahovať pri 166 udalostiach, z toho pri 21 požiaroch, 96 technických udalostiach, 47 dopravných nehodách a 2 ekologických výjazdoch. Pri technických udalostiach súvisiacich najmä s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči vo viacerých krajoch. V Bratislavskom kraji boli vyslaní k 23 takýmto udalostiam, v Žilinskom kraji k 23 a v Prešovskom k 28. Najvyšší počet výjazdov zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (31), najnižší počet v Trenčianskom kraji (8).
Posledný pracovný deň 48. týždňa si vyžiadal ešte väčšiu pomoc hasičov ako predošlý deň. Boli vyslaní až k 203 udalostiam, z toho k 23 požiarom, 130 technickým udalostiam, 46 dopravným nehodám a 4 ekologickým výjazdom. Technická pomoc bola potrebná najmä v Bratislavskom kraji (32 výjazdov), Žilinskom (34) a Prešovskom kraji (36). V piatok zasahovali najčastejšie hasiči v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji (37,36 a 39 – krát), najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji (11).
V sobotu sa počet výjazdov znížil na 60. Rozhorelo sa 22 požiarov, hasiči uskutočnili 23 výjazdov k technickým udalostiam, 14 k dopravným nehodám a 1 k ekologickému zásahu. 3. decembra 2016 zaznamenali najvyšší počet výjazdov hasiči v Prešovskom kraji (12), najmenej zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji (3 – krát).
Posledný deň 48. týždňa klesol počet výjazdov slovenských hasičov na 58. Zasahovali pri 16 požiaroch, 27 technických zásahoch, 14 dopravných nehodách a 1 ekologickej udalosti. Najviac výjazdov počas nedele zaznamenali hasiči v Nitrianskom kraji (12), najmenej v Prešovskom kraji (3).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X