Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 50. týždni

V pondelok 12. decembra 2016 boli slovenskí hasiči vyslaní k 79 výjazdom, z toho k 23 požiarom, 28 technickým udalostiam, 27 dopravným nehodám a 1 ekologickému zásahu. Najviac požiarov vzniklo v Prešovskom kraji (6), pri jednom zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji. V pondelok zaznamenali najvyšší počet udalostí hasiči v Žilinskom kraji (22), k 4 výjazdom boli vyslaní hasiči v Bratislavskom kraji.
V utorok zasahovali pri 68 udalostiach. Horelo 20 – krát, pomoc hasičov bola potrebná pri 32 technických zásahoch a 16 dopravných nehodách. Pri najvyššom počte technických zásahov a dopravných nehôd zasahovali hasiči v Prešovskom kraji, kde sa stalo 13 takýchto udalostí. Počas celého dňa najčastejšie zasahovali hasiči v už spomínanom kraji (17 – krát), najmenej výjazdov vzniklo v Trenčianskom kraji (2).
Stred pracovného týždňa si vyžiadal 51 zásahov hasičov. Zasahovali pri 21 požiaroch, 13 technických udalostiach, 16 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (13), najmenej v Trenčianskom a Žilinskom kraji.
Vo štvrtok 15. decembra 2016 zasahovali hasiči na Slovensku pri 19 požiaroch, 17 technických udalostiach, 25 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch (dohromady pri 64 udalostiach). Najvyšší počet výjazdov hasičov bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji (12), najnižší v Trenčianskom kraji (4).
Posledný pracovný deň 50. týždňa sa počet výjazdov vyšplhal na 83. Vzniklo 33 požiarov, 17 výjazdov k technickým udalostiam, 30 výjazdov k dopravným nehodám a 3 k ekologickým udalostiam. Až s 9 požiarmi sa museli pasovať hasiči v Žilinskom kraji, najviac technických zásahov a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji. V piatok najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (19 – krát), najmenej zásahov vzniklo v Nitrianskom kraji (5).
V sobotu boli slovenskí hasiči vyslaní k 66 udalostiam, z toho k 22 požiarom, 17 technickým zásahom a 27 dopravným nehodám. Najviac výjazdov vzniklo v Prešovskom kraji (15), najmenej v Košickom kraji (2).
V nedeľu vznikol na Slovensku taký istý počet udalostí ako deň predtým. Hasiči boli vyslaní k 26 požiarom, k 13 technickým udalostiam, 26 dopravným nehodám a 1 ekologickému výjazdu. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji (13), najmenej v Trenčianskom kraji (5).

Foto: ilustračné

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Daždivé počasie súťažiacich vo Francovej Lhote neodradilo

Na 9. kole SMHL vo Francovej Lhote sa rozdávali posledné body pred ligovou prestávkou. Zasúťažiť …

X