Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 50. týždni

V pondelok 12. decembra 2016 boli slovenskí hasiči vyslaní k 79 výjazdom, z toho k 23 požiarom, 28 technickým udalostiam, 27 dopravným nehodám a 1 ekologickému zásahu. Najviac požiarov vzniklo v Prešovskom kraji (6), pri jednom zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji. V pondelok zaznamenali najvyšší počet udalostí hasiči v Žilinskom kraji (22), k 4 výjazdom boli vyslaní hasiči v Bratislavskom kraji.
V utorok zasahovali pri 68 udalostiach. Horelo 20 – krát, pomoc hasičov bola potrebná pri 32 technických zásahoch a 16 dopravných nehodách. Pri najvyššom počte technických zásahov a dopravných nehôd zasahovali hasiči v Prešovskom kraji, kde sa stalo 13 takýchto udalostí. Počas celého dňa najčastejšie zasahovali hasiči v už spomínanom kraji (17 – krát), najmenej výjazdov vzniklo v Trenčianskom kraji (2).
Stred pracovného týždňa si vyžiadal 51 zásahov hasičov. Zasahovali pri 21 požiaroch, 13 technických udalostiach, 16 dopravných nehodách a 1 ekologickom zásahu. Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (13), najmenej v Trenčianskom a Žilinskom kraji.
Vo štvrtok 15. decembra 2016 zasahovali hasiči na Slovensku pri 19 požiaroch, 17 technických udalostiach, 25 dopravných nehodách a 3 ekologických zásahoch (dohromady pri 64 udalostiach). Najvyšší počet výjazdov hasičov bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji (12), najnižší v Trenčianskom kraji (4).
Posledný pracovný deň 50. týždňa sa počet výjazdov vyšplhal na 83. Vzniklo 33 požiarov, 17 výjazdov k technickým udalostiam, 30 výjazdov k dopravným nehodám a 3 k ekologickým udalostiam. Až s 9 požiarmi sa museli pasovať hasiči v Žilinskom kraji, najviac technických zásahov a dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji. V piatok najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (19 – krát), najmenej zásahov vzniklo v Nitrianskom kraji (5).
V sobotu boli slovenskí hasiči vyslaní k 66 udalostiam, z toho k 22 požiarom, 17 technickým zásahom a 27 dopravným nehodám. Najviac výjazdov vzniklo v Prešovskom kraji (15), najmenej v Košickom kraji (2).
V nedeľu vznikol na Slovensku taký istý počet udalostí ako deň predtým. Hasiči boli vyslaní k 26 požiarom, k 13 technickým udalostiam, 26 dopravným nehodám a 1 ekologickému výjazdu. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji (13), najmenej v Trenčianskom kraji (5).

Foto: ilustračné

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X