Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v 52. týždni

V pondelok, počas 2. sviatku vianočného zaznamenali hasiči na Slovensku 94 výjazdov. Zasahovali pri 25 požiaroch, 35 technických udalostiach, 31 dopravných nehodách a 3 ekologických výjazdoch. K najvyššiemu počtu požiarov boli vyslaní hasiči v Trnavskom a Košickom kraji (6 a 5 výjazdov), pomoc pri technických udalostiach bola najpotrebnejšia v Prešovskom kraji (13 výjazdov). V spomínanom kraji sa stalo aj najviac dopravných nehôd (9). Pri jednom ekologickom výjazde zasahovali hasiči v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Počas 26. decembra bola pomoc hasičov najčastejšie potrebná v Prešovskom kraji, kde zasahovali celkom 26 – krát, najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji (4).
27. decembra 2016 boli hasiči vyslaní k 86 udalostiam, z toho k 24 požiarom, 35 technickým zásahom, 26 dopravným nehodám a 1 ekologickému výjazdu. Najviac technických udalostí a dopravných nehôd vzniklo v Prešovskom kraji (16), pri najvyššom počte požiarov zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji (7). V utorok bola pomoc hasičov najčastejšie potrebná v Prešovskom kraji (20 výjazdov), najmenej výjazdov zaznamenali hasiči v Bratislavskom kraji (2).
V stredu sa počet výjazdov zvýšil na 99. Hasiči zasahovali pri 27 požiaroch, až 41 technických udalostiach, 30 dopravných nehodách a 1 ekologickej udalosti. Najvyšší počet technických udalostí a dopravných nehôd vznikol v Prešovskom kraji, kde hasiči zasahovali až pri 34 prípadoch. V spomínanom kraji bola pomoc hasičov v stredu potrebná najviac – zasahovali celkom 39 – krát. Najmenej výjazdov vykonali hasiči v Bratislavskom kraji (4).
29. decembra 2016 zasahovali hasiči pri 71 udalostiach, z toho pri 28 požiaroch, 20 technických výjazdoch, 21 dopravných nehodách a 2 ekologických udalostiach. Najviac výjazdov bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (14), najmenej v Trenčianskom kraji (4).
V posledný pracovný deň roku 2016 boli hasiči vyslaní k 82 prípadom, pričom pomáhali pri 47 požiaroch, 17 technických udalostiach, 17 dopravných nehodách a 1 ekologickom výjazde. Najviac práce mali hasiči v Košickom kraji (19 výjazdov), najmenej výjazdov vykonali hasiči v Trenčianskom kraji (6).
Počas Silvestra zasahovali hasiči pri 147 udalostiach. Boli vyslaní až k 85 požiarom (z toho 45 tvorili požiare spôsobené zábavnou pyrotechnikou), k 35 technickým udalostiam, 26 dopravným nehodám a 1 ekologickému výjazdu. Najviac požiarov (17) bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji (5).
V 1. deň roka 2017 sa počet výjazdov podstatne znížil, a to na 58. Hasiči zasahovali pri 34 požiaroch, 15 technických udalostiach, 8 dopravných nehodách a 1 ekologickom výjazde. V nedeľu najčastejšie zasahovali príslušníci v Žilinskom kraji (15 – krát), iba pri 1 výjazde zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X