Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dňoch 26. až 28. februára 2016

V piatok 26. februára 2016 boli hasiči vyslaní k 57. zásahom na Slovensku. Horelo 24 – krát, hasiči museli zasahovať pri 32. technických zásahoch, z toho pri 20. dopravných nehodách, pri ekologických zásahoch zasahovali 1 – krát. Najčastejšie horelo v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji (5 – krát), ani jeden požiar nezaznamenali hasiči v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. K najväčšiemu počtu výjazdov boli vyslaní hasiči v Košickom kraji (11), najmenej zasahovali v Banskobystrickom kraji (4).
V sobotu zasahovali hasiči 62 – krát, z toho pri 25. požiaroch, 16. technických zásahoch, 19. dopravných nehodách a 2. ekologických zásahoch. Pri požiaroch zasahovali najčastejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji (5), dva požiare nezaznamenali hasiči v Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (16), 3 výjazdy zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji.
Posledný deň v týždni boli hasiči vyslaní k rovnakému počtu výjazdov ako v sobotu. Horelo 29 – krát, hasiči boli vyslaní k 14. dopravným nehodám a k 1. ekologickej udalosti. Pri technických zásahoch asistovali 18 – krát. Najčastejšie horelo v Banskobystrickom kraji (9), žiadny požiar nezaznamenali v Trenčianskom kraji. Najviac zásahov zaznamenali hasiči v Banskobystrickom kraji (15), tri zásahy vykonali hasiči v Trnavskom a Trenčianskom kraji (3).

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X