Prehľad výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v dňoch 4. až 7. marca 2016

V piatok 4. marca boli slovenskí hasiči vyslaní k 66. udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 25 – krát, pri technických zásahoch 17 – krát, pri dopravných nehodách 22 – krát a pri ekologických zásahoch 3 – krát. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (6), jeden požiar nezaznamenali hasiči v Trenčianskom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Nitrianskom kraji (13 – krát), najmenej v Trenčianskom kraji (3 – krát).
Počas sobotných volieb zasahovali hasiči na Slovensku 61 – krát. Horelo 24 – krát, pri technických udalostiach zasahovali 25 – krát, pri dopravných nehodách 10 – krát, boli vyslaní k dvom ekologickým výjazdom. 6 požiarov zaznamenali hasiči v Žilinskom kraji, jeden v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Žilinskom kraji (15 – krát), najmenej v Nitrianskom kraji (2– krát).
V nedeľu boli hasiči vyslaní k 51. výjazdom. Pri požiaroch zasahovali 13 – krát, pri technických udalostiach 18 – krát, pri dopravných nehodách 19 – krát a pri ekologických zásahoch 1 – krát. Najčastejšie horelo v Žilinskom kraji (4 – krát), jeden požiar zaznamenali hasiči v Trenčianskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Najviac výjazdov uskutočnili hasiči v Žilinskom kraji (13), najmenej v Košickom kraji (3).
V prvý deň pracovného týždňa zasahovali hasiči pri 51. udalostiach, z toho pri 17. požiaroch, 13. technických zásahoch, 17. dopravných nehodách a 4. ekologických zásahoch. Najviac požiarov zaznamenali hasiči v Prešovskom kraji (4), jeden požiar vznikol v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Najčastejšie zasahovali hasiči v Prešovskom kraji (12 – krát), najmenej v Trnavskom kraji (3 – krát).

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X