Previerkové cvičenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Jelšava a Banskej záchrannej stanice SMZ ,a.s. Jelšava

Dňa 12.11.2015 o 08.00 hod. prijal zamestnanec výrobného dispečingu v organizácií SMZ, a.s. Jelšava telefonickú informáciu o vzniku dopravnej nehody nákladného vozidla TATRA JAMAL, ktoré narazilo do vstupného portálu banského diela na horizonte 400 m. n. m.

Pri havárii došlo k poškodeniu kabíny vodiča a ku skríženiu vozidla do banského diela. Pri náraze došlo k úniku prevádzkových kvapalín a PHM. Následkom sálavého tepla od stroja sa tieto kvapaliny vznietili. Vznikol požiar vozidla a priľahlého lesného porastu. Obsluha vozidla zostala zakliesnená v kabíne vozidla.

Vzniknutú situáciu spozoroval zamestnanec SBS, ktorý začal hasiť požiar prenosným hasiacim prístrojom a konať v zmysle požiarne poplachových smerníc.

Keďže došlo k havárii v banskom diele Vedúci likvidácie havárii konal zmysle Havarijného plánu. Do zásahu povolal členov banskej záchrannej stanice SMZ, a.s. a členov Dobrovoľného hasičského zboru mesta ( DHZM ) Jelšava.

Na ohlasovňu požiarov mesta Jelšava bol o 8.06 hod ohlásený požiar v objekte SMZ, a. s. Jelšava. Jednotka DHZM o 8.09 hod vykonala výjazd na DA IVECO DAILY v počte 1 + 5.

Po príchode na miesto udalosti. veliteľ zásahu počas prieskumu zistil, že nemá k dispozícii dostatočné sily a prostriedky na zdolanie vzniknutej situácie. Z toho dôvodu   povolal posily na CAS 25 RTHP v počte 1 + 3. Zároveň boli začaté  hasebné práce na havarovanom vozidle za použitia penotvorného roztoku. Po uhasení havarovaného vozidla bolo zistené, že unikajú prevádzkové kvapaliny a PHM. Veliteľ zásahu nariadil vytvoriť  hrádzu za pomoci piesku, aby sa zabránilo ďalšiemu unikaniu týchto kvapalín do prírody.

Po príchode posíl bolo požiarovisko rozdelené do dvoch hasebných úsekov. Členovia prvého úseku vykonávali ochladzovanie havarovaného vozidla. Po ukončení ochladzovania boli členovia prvého družstva nasadení na likvidáciu lesného požiaru.

Veliteľ druhého zásahového úseku vykonal prieskum v lese, do ktorého sa rozšíril požiar a členovia jeho družstva vykonali dopĺňanie vody do DA IVECO DAILY. Po prieskume  nariadil vytvoriť útočné vedenie C/20, rozdeľovač C/D, D/40 a D/80. Prúd D/40 bol použitý na ochranu skladu PHM a D/80 na hasenie lesného porastu.

Hasebné práce boli ukončené o 9.15 hod, veliteľ zásahu odovzdal požiarovisko poverenému zamestnancovi SMZ, a. s.,  čím sa činnosť jednotky DHZM Jelšava ukončila. Veliteľ zásahu nariadil jednotke DHZM odchod na základňu.

 

 

Ing. Pavol Zapletal

Gabriela Jakubecová

Komentáre

comments

Pozrite aj

Pri požiari dodávky zasahovali členovia DHZO Veľké Ludince

Dnes pred piatou hodinou ráno boli hasiči vyslaní k požiaru dodávky v obci Veľké Ludince, …

X