Prezident DPO v revúckom okrese

Polovica februára sa niesla v znamení nepretržitých dažďov aj v okrese Revúca, kde boli vyhlásené 2. ale aj na niektorých miestach a 3. stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch Muráň a Turiec. V našom okrese boli najviac zasiahnuté obce Muránska Dlhá Lúka, Kameňany, Ratková a Gemerská Ves.
Do niektorých povodňami zasiahnutých obcí, dňa 20. 02.2 016 zavítal prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý poďakoval za prácu dobrovoľných hasičov. V rozhovoroch s hasičmi ocenil ich nezištnú a obetavú prácu, ktorou pomáhali obyvateľom obcí aj v takýchto situáciách.

Gabriela Jakubecová

Komentáre

comments

Pozrite aj

Štartovacia pištoľ alebo revolver na náboje v kal. 6 mm (Short Blank) je podľa zákona expanznou zbraňou.

Dňa 2.12.2021 bola schválená v parlamente novela Zákona č. 190/2003 Z. z. (o strelných zbraniach …

X