Prezident HaZZ vymenoval nového riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Skalici

Dňom 1. apríla 2017 bol prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým vymenovaný do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Skalici Jozef Jankovič. Pplk. Ing. Jozef Jankovič pôsobí v Hasičskom a záchrannom zbore od roku 2002. Zastával funkciu vedúci technik špecialista, na ktorej zotrval až do roku 2009. Dňom 1. mája 2009 bol vymenovaný za vedúceho oddelenia prevádzkovo-technického v Skalici. Uvedenie do funkcie riaditeľa sa uskutočnilo 31. marca 2017 na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Skalici.

pplk. Ing. Jozef Jankovič

Foto: HaZZ

The following two tabs change content below.

Komentáre

comments

Pozrite aj

Majstrovstvá SR | 23.10.2021 | GALANTA

Komentáre comments

X