Prežite bezpečné Vianoce !

Odporúčania v súvislosti s používaním vianočného osvetlenia

V súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a dekoračných svietidiel odporúča Hasičský a záchranný zbor nasledovné opatrenia:

– používať iba certifikované vianočné osvetlenie,
– v prípade, že sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, je potrebné osvetlenie na vianočnom stromčeku vypnúť z elektrického zdroja energie,
– rešpektovať pokyny výrobcu a predajcu,
– nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s opravou jednotlivých žiaroviek a kabeláže,
– umiestniť vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru, ďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa.

Odporúčania v súvislosti s používaním kuchynských spotrebičov

Počas prípravy pokrmov na vianočný stôl odporúča Hasičský a záchranný zbor nasledovné opatrenia:

– za žiadnych okolností nenechávať pripravovanú stravu na sporáku bez dozoru dospelej osoby,
– vyvarovať sa opätovnému používaniu oleja, ktorý by sa mohol prepáliť a vzbĺknuť,
– horiaci olej nehasiť vodou, ale zadusiť utierkou, uterákom a pod.
– nepoužívané kuchynské spotrebiče je potrebné vypnúť z elektrického zdroja energie,
– používať počas manipulácie s horúcimi materiálmi ochranné prostriedky,
– zabrániť priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami.

Komentáre

comments

Pozrite aj

HaZZ má nového prezidenta !

NOVÉ VEDENIE JE ZÁRUKOU NOVEJ ENERGIE. Nové vedenie, ktoré od dnešného dňa prevzal skúsený záchranár …

X