Rekonštrukcia a modernizácia hasičských staníc na Slovensku

Zrekonštruovaná hasičská stanica v Kútoch

Hasičský a záchranný zbor vytvoril v rámci „Regionálneho operačného programu“ za programové obdobie 2007 – 2013 predpoklady na zrekonštruovanie a zmodernizovanie 80 hasičských staníc, čo predstavuje 2/3 z celkového počtu staníc na území SR. Celkové náklady na projekty predstavovali sumu 55 657 836,07 eur (spolufinancované zo zdrojov Európskej únie vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu SR).
Ukončením realizácie projektov dôjde k dlhodobému zníženiu energetickej a enviromentálnej náročnosti prevádzky, čo má vplyv na výraznú úsporu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu najmä na prevádzku a údržbu budovy. Realizácia projektov spočívala vo vytvorení lepších podmienok pre výkon činnosti príslušníkov a vyhovujúcich podmienok pre údržbu a garážovanie hasičskej techniky, akcieschopnosti. Snahou HaZZ je zabezpečiť obnovu a rekonštrukciu zostávajúcich staníc.

 

Komentáre

comments

Pozrite aj

SUPERPOHÁR 2023 | LIVE

Komentáre comments

X